Szkolenie Python – wprowadzenie

Szkolenie Python – wprowadzenie

Szkolenia otwarte

3000 PLN

- Szkolenie, w którym uczestniczą osoby z różnych firm
- Plan szkolenia taki, jak przedstawiony na stronie
- Małe grupy szkoleniowe, 3-10 osób

Szkolenia zamknięte

Cena ustalana indywidualnie

- Szkolenie realizowane na indywidualne zamówienie
- Termin i miejsce szkolenia ustalamy indywidualnie
- Plan szkolenia dostosowany do potrzeb firmy

O szkoleniu

Funkcjonalność, prostota, wysoka produktywność i łatwy język sprawiły że Python stał się wszechobecnym narzędziem programistów z różnych dziedzin. Wśród zastosowań Python najczęściej wymienia się – tworzenie systemów, GUI, Skryptów web, baz danych, prototypowanie, obliczenia naukowe, data mining i wiele innych. Niskie koszty utrzymania, szybki cykl rozwoju oprogramowania to tylko niektóre z wielu korzyści jakie mają organizacje wykorzystujące Python.

Wprowadzenie do Python to szkolenie które zaprojektowaliśmy od podstaw. Początkowe sekcje szkolenia dostarczają wiedzy o tym czym jest Python, jak go zainstalować i skonfigurować do Twoich potrzeb. Od tego miejsca zaczniesz programować poznając podstawowe koncepcje programowania w języku Python. Kolejne sekcje tego szkolenia poruszają tematy i konstrukcje niezbędne w pracy każdego programisty.

W trakcie szkolenia będzie miał okazję sprawdzić swoją wiedzę budując pierwszy program w języku Python od samego początku.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do różnych grup użytkowników których łączy chęć poznania Python jako języka programowania. Niezależnie od tego czy jesteś programistą czy dopiero uczysz się programować jeśli chcesz pisać programy w języku Python to powinieneś zacząć od tego szkolenia.

Czego się nauczę?

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

 • Tworzyć podstawowe programy w języku Python
 • Identyfikować i poprawnie korzystać z różnych typów danych w Python
 • Wykonywać podstawowe operacje arytmetyczne
 • Tworzyć przejrzysty i łatwy do zrozumienia kod
 • Korzystać z wyrażeń warunkowych do zarządzania wykonaniem programu
 • Definiować i wykonywać powtarzalne działania za pomocą pętli w Python
 • Tworzyć, modyfikować Listy i inne bardziej skomplikowane obiekty danych
 • Tworzyć funkcje dla powtarzalnych części pracy
 • Zarządzać plikami i folderami z poziomu Python
 • Pracować z zewnętrznymi bazami danych SQL
 • Korzystać z modułów Python odpowiednich do rozwiązania Twoich problemów
 • Debugować kod i zarządzać błędami w programach Python

Plan szkolenia

 1. Python – wszystko co powinineś wiedzieć zanim zaczniemy
  • Dlaczego Python stał się ważnym środowiskiem programistycznym
  • Python to nie tylko język skryptowy
  • Kto korzysta ze środowiska Python?
  • Do czego można wykorzystać Python?
  • Jak Python jest rozwijany i wspierany
  • Różnice pomiędzy Python 2.X a 3.X
  • Gdzie znajdę pomoc
 2. Python – instalacja i konfiguracja
  • Gdzie zdobyć Python
  • Dystrybucje – jak szybko zacząć pracę z Python
  • Instalacja na różnych platformach
  • Konfiguracja Python
  • Podstawy języka
  • Pierwszy program
  • Tryby pracy z Python
  • Środowiska IDLE
 3. Absolutne podstawy języka Python
  • Struktura kodu i wcięcia
  • Komentarze
  • Zmienne i przypisanie
  • Wyrażenia
  • Strings
  • Liczby
  • Interaktywne wprowadzanie danych
  • Wbudowane operatory
  • Debugowanie
 4. Zmienne i wbudowane obiekty danych w Python
  • Hierarchia obiektów
  • Liczby – podstawowe operacje i metody
  • Strings – sekwencje, podstawowe operacje i metody
  • Lists – tworzenie, podstawowe operacje, metody
  • Dictionaries – tworzenie, klucze, zagnieżdżanie
  • Tuples – tworzenie, operacje, metody
 5. Konstrukcje warunkowe i pętle w Python
  • Wyrażenia typu Boolean
  • Operatory logiczne
  • Warunkowe wykonanie kodu if-elif-else
  • Zagnieżdżone konstrukcje warunkowe
  • Pętle for, while
  • Iteratory
 6. Debugging i zarządzanie błędami
 7. Zarządzanie folderami i praca z plikami
  • Nazwy plików i ścieżki
  • Moduł OS do zarządzania plikami i folderami
  • Informacje o plikach i ścieżkach
  • Operacje na plikach
 8. Tworzenie własnych funkcji
  • Definiowanie funkcji – składnia
  • Wywoływanie funkcji
  • Parametry
  • Lokalne vs globalne zmienne
  • Output
 9. Moduły Python
  • Czym są moduły
  • Podstawowe biblioteki
  • Ładowanie modułów – import
  • Ścieżka dostępu do modułów
  • Scoping rules i namespaces
 10. Dobre praktyki tworzenia skryptów w Python
  • Struktura dobrego skryptu
  • Wykonywanie skryptów – różne podejścia
  • Skrypty a moduły
 11. Importowanie i eksportowanie plików
  • Otwieranie plików
  • Importowanie i zapisywanie plików tekstowych
 12. Łączenie Python z bazami danych
  • Ustanawianie połączenia z bazą danych SQL
  • Dostęp do danych w bazie
  • Wykonywanie zapytań SQL w Python

Plan Szkolenia

Plan jest pusty

Instruktorzy


Zapytaj o szkolenie

Jestem zainteresowany/a


 

Zapytaj o szkolenie zamknięte

Jestem zainteresowany/a


 

Zapytaj o szkolenie otwarte
 

Jestem zainteresowany/a


 
Szybki kontakt