Szkolenie Machine Learning w R

Szkolenie Machine Learning w R

Szkolenia otwarte

3200 PLN

- Szkolenie, w którym uczestniczą osoby z różnych firm
- Plan szkolenia taki, jak przedstawiony na stronie
- Małe grupy szkoleniowe, 3-10 osób

Szkolenia zamknięte

Cena ustalana indywidualnie

- Szkolenie realizowane na indywidualne zamówienie
- Termin i miejsce szkolenia ustalamy indywidualnie
- Plan szkolenia dostosowany do potrzeb firmy

O szkoleniu

Uczenie maszynowe (z ang. Machine Learning) to szybko rozwijająca się dziedzina, która daje niesamowite możliwości analizy danych, wyciągania z nich wniosków i formułowania reguł. Machine learning łączy w sobie elementy informatyki, statystyki i automatyki i składa się z algorytmów, które pozwalają na podstawie istniejących danych prognozować oraz klasyfikować nowe dane, rozpoznawać tekst, zdjęcia i mowę, czy tworzyć systemy rekomendacyjne. Umiejętność wykorzystania technik uczenia maszynowego jest w dzisiejszych czasach doskonałym atutem każdego analityka danych.

Podczas szkolenia uczestnicy od podstaw zapoznają się z technikami uczenia maszynowego i za pomocą licznych ćwiczeń i przykładów zdobędą praktyczną wiedzę niezbędną w codziennej pracy.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie kierowane jest do osób, które chcą poznać techniki uczenia maszynowego i zdobyć wiedzę praktyczną przydatną w pracy zawodowej. Do udziału w szkoleniu wymagana jest podstawowa znajomość programu R.

Nasze szkolenie kierujemy do:

 • Analityków
 • Statystyków
 • Data scientists
 • Programistów

Nasi kursanci pracują z R w różnych branżach (finanse, IT, produkcja, medycyna itp.). Zawsze podczas szkolenia staramy się położyć nacisk na te elementy R, które będą im najbardziej przydatne w codziennej pracy.

Czego się nauczę?

 • Podczas szkolenia uczestnik pozna podstawy uczenia maszynowego oraz nauczy się budować szereg modeli służących do klasyfikacji lub numerycznej predykcji danych.

  Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

  • Dobrać odpowiedni algorytm do problemu – Omówimy istniejące metody uczenia maszynowego z podziałem na uczenie z nadzorem i bez nadzoru
  • Przetestować model i ocenić jego zdolności predykcyjne – Pokażemy jak ocenić jakość zbudowanego modelu dokładność predykcji. Omówimy takie problemy jak np. przetrenowanie, czyli nadmierne dopasowanie modelu do danych.
  • Zbudować model regresji liniowej – Omówimy, czym jest regresja liniowa i jakie są jej zastosowania. Pokażemy jak zbudować poprawny model o dobrych właściwościach predykcyjnych. Taki model można wykorzystać np. do wyjaśnienia czynników kształtujących cenę lub prognozowania wielkości sprzedaży.
  • Zbudować model klasyfikacyjny – Omówimy różne rodzaje algorytmów, które pozwalają na stworzenie modelu klasyfikacyjnego. Będą to między innymi sieci neuronowe, drzewa decyzyjne i algorytmy SVM. Takie modele wykorzystywane są na przykład w systemach rekomendacji.
  • Zbudować model uczenia bez nadzoru – Nauczymy jak stworzyć model w sytuacji, gdy nie posiadamy danych do walidacji modelu.
  • Poprawić zdolności predykcyjne modelu – Pokażemy metody, które pozwalają zwiększyć zdolności predykcyjne modelu jak np. boosting czy random forest.

Plan szkolenia

 1. Wprowadzenie do uczenia maszynowego
  • Możliwości i ograniczenia uczenia maszynowego
  • Uczenie z nadzorem
  • Uczenie bez nadzoru
  • Uczenie przez wzmacnianie
  • Uczenie ewolucyjne
  • Maszynowe uczenie krok po kroku
  • Statistical learning vs Machine learning
  • Przykłady zastosowań
 2. Elementy programowania w R
  • Podstawowe obiekty danych
  • Konstrukcje if, for, while
  • Funkcje map_*
  • Importowanie danych
  • Bibilioteki R wykorzystywane w uczeniu maszynowym
  • Tworzenie skryptów i projektów
  • Dynamiczne raporty z RMarkdown
 3. Testowanie zdolności predykcyjnej algorytmów maszynowego uczenia
  • Kompromis pomiędzy interpretacją modelu a dokładnością prognoz
  • Przeuczenie ( z ang. Overfitting)
  • Zbiór uczący, testowy i walidacyjny
  • Miary trafności w prognozowaniu ilościowym i klasyfikacji
  • Macierz klasyfikacji, krzywa ROC, miara AUC
  • Cross-Validation – k-Fold, LOCV
  • Bootstrap
 4. Regresja liniowa – problem prognozowania danych numerycznych
  • Współczynnik korelacji
  • Regresja liniowa wielu zmiennych
  • Interpretacja graficzna modelu regresji
  • Metody doboru zmiennych objaśniających
  • Prognozowanie i wybór modelu
  • Przykłady i Ćwiczenia w R
 5. Regresja logistyczna – problem klasyfikacji
  • Regresja logistyczna dla zmiennych binarnych
  • Regresja logistyczna dla zmiennych wielomianowych
  • Estymacja i prognozowanie
  • Przykłady i Ćwiczenia w R
 6. Naive Bayes – problem klasyfikacji
  • Prawdopodobieństwo warunkowe i twierdzenie Bayesa
  • Algorytm naiwnego klasyfikatora bayesowskiego
  • Przykłady i Ćwiczenia w R
 7. k- Nearest Neighbors –problem klasyfikacji
  • Algorytm leniwego uczenia k-NN
  • Miary odległości obserwacji
  • Wybór k- liczby najbliższych sąsiadów
  • Przykłady i ćwiczenia w R
 8. Drzewa decyzyjne – problem klasyfikacji
  • Konstruowanie drzew wg zasady – Dziel i Rządz
  • Algorytm C5.0 tworzenia drzew decyzyjnych
  • Podział na podstawie miar entropii, gini
  • Przycinanie drzew
  • Reguły decyzyjne
  • Przykłady i ćwiczenia w R
  • Rozszerzenie: Regresyjne drzewa decyzyjne
 9. Sieci neuronowe – problem klasyfikacji i prognozowania danych numerycznych
  • Biologiczne podstawy sieci neuronowych
  • Funkcje aktywujące
  • Topologia sieci neuronowych
  • Estymacja sieci neuronowych metodą backpropagation
  • Przykłady i ćwiczenia w R
 10. Support Vector Machines
  • Interpretacja graficzna klasyfikacji z pomocą SVM
  • Problem nieseparowalnych danych
  • Algorytm SVM
  • Kernels
  • Rozszerzenia: regresja SVM
  • Przykłady i ćwiczenia w R
 11. Reguły asocjacyjne
  • Algorytm apriori
  • Budowa reguły z wykorzystaniem algorytmu apriori
  • Przykłady i ćwiczenia w R
 12. Metody redukcji zmiennych
  • Analiza dyskryminacyjna – LDA
  • Metoda głównych składowych – PCA
  • Analiza czynnikowa – FA
  • ISOMAP – MDS
  • Przykłady i ćwiczenia w R
 13. Tuning parametrów – zwiększanie zdolności predykcyjnych
  • Tuningowanie parametrów z pomocą pakietu caret
  • Przykłady i ćwiczenia w R
 14. Ensemble learning – zwiększanie zdolności predykcyjnych
  • Boosting – AdaBoost, Stumping
  • Gradient boosting machines
  • Bagging
  • Randomizacja
  • Random forests
  • Additive regression
  • Przykłady i ćwiczenia w R
 15. Metody uczenia bez nadzoru
  • k-Means
  • k-Medoids
  • Segmentacja hierearchiczna
  • Segmentacja na bazie rozkładu gęstości
  • Przykłady i ćwiczenia w R

Plan Szkolenia

Plan jest pusty

Instruktorzy


Zapytaj o szkolenie

Jestem zainteresowany/a


 

Zapytaj o szkolenie zamknięte

Jestem zainteresowany/a


 

Zapytaj o szkolenie otwarte
 

Jestem zainteresowany/a


 

Zapytaj o ścieżkę szkoleniową
 

Rodzaj ścieżki:

Preferowany tryb szkolenia:

DziennyPopołudniowyWeekendowy

Podaj wynik działania:


 
Co oferujemy na czas trwania pandemii COVID-19?  Dowiedz się więcej →