Analiza statystyczna w MS Excel

Szkolenie Analiza statystyczna w Microsoft Excel

Szkolenia otwarte

2200 PLN

- Szkolenie, w którym uczestniczą osoby z różnych firm
- Plan szkolenia taki, jak przedstawiony na stronie
- Małe grupy szkoleniowe, 3-10 osób

Szkolenia zamknięte

Cena ustalana indywidualnie

- Szkolenie realizowane na indywidualne zamówienie
- Termin i miejsce szkolenia ustalamy indywidualnie
- Plan szkolenia dostosowany do potrzeb firmy

O szkoleniu

Ze względu na swoją wszechobecność, w wielu instytucjach program Microsoft Excel stał się podstawowym narzędziem do przeprowadzania analiz ilościowych. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami jakie oferuje program Microsoft Excel w zakresie przeprowadzania analiz przy wykorzystaniu narzędzi statystyki opisowej, wnioskowania statystycznego, modelu regresji oraz metod dekompozycji i prognozowania szeregów czasowych.
Uczestnicy poznają podstawy teoretyczne każdej omawianej metody analizy statystycznej, a następnie – na wielu przykładach – sposób jej zaimplementowania w praktyce przy użyciu programu Microsoft Excel.
Podczas szkolenia omówiony zostanie dodatek Analysis ToolPak, funkcje statystyczne dostępne w programie Microsoft Excel oraz pokazane zostaną sposoby na wykonanie obliczeń statystycznych, które nie zostały bezpośrednio zaimplementowane przez Microsoft.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie skierowane jest dla osób, które chcą nabyć lub rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu metod analizy statystycznej oraz sposobów ich implementacji w programie Microsoft Excel:

 • Studentów
 • Analityków
 • Konsultantów
 • Menadżerów
 • Statystyków

Czego się nauczę?

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

 • Wykonywać operacje na danych przy wykorzystaniu zaawansowanych funkcji programu Microsoft Excel
 • Posługiwać się dodatkiem Analysis Toolpak
 • Wykonywać w programie Excel obliczenia związane z analizą statystyczną oraz interpretować ze zrozumieniem ich wyniki

Plan szkolenia

 1. Wprowadzenie – Excel jako narzędzie do analizy statystycznej
  • Importowanie danych do programu Microsoft Excel
  • Grupowanie, sortowanie, sumy częściowe
  • Tabele przestawne
  • Funkcje zwykłe i tablicowe
  • Zaawansowane funkcje programu Microsoft Excel: funkcje daty i czasu, matematyczne, statystyczne, wyszukiwania i odwołań, tekstowe, logiczne
  • Dodatek Analysis ToolPak
  • Ćwiczenia
 2. Statystyka opisowa
  • Czym zajmuje się statystyka opisowa
  • Sposoby prezentowania rozkładu empirycznego
  • Charakterystyki liczbowe rozkładu empirycznego
  • Ćwiczenia
 3. Wnioskowanie statystyczne
  • Co to jest wnioskowanie statystyczne
  • Rozkład i przedziały ufności dla średniej
  • Idea testowania hipotez statystycznych
  • Testy istotności dla średniej i wariancji
  • Testy istotności dla dwóch średnich i dwóch wariancji
  • Testy istotności dla więcej niż dwóch średnich (ANOVA) i więcej niż dwóch wariancji
  • Test zgodności
  • Tabele kontyngencji i test niezależności chi kwadrat
  • Ćwiczenia
 4. Analiza korelacji i regresji
  • Współczynnik korelacji
  • Model regresji liniowej
  • Weryfikacja statystyczna modelu regresji liniowej
  • Ćwiczenia
 5. Analiza i prognozowanie szeregów czasowych
  • Wykresy
  • Transformacje
  • Dekompozycja szeregów czasowych
  • Metody prognozowania
  • Ocena trafności prognoz
  • Ćwiczenia

Plan Szkolenia

Plan jest pusty

Instruktorzy


Zapytaj o szkolenie

Jestem zainteresowany/a


 

Zapytaj o szkolenie zamknięte

Jestem zainteresowany/a


 

Zapytaj o szkolenie otwarte
 

Jestem zainteresowany/a


 

Zapytaj o ścieżkę szkoleniową
 

Rodzaj ścieżki:

Preferowany tryb szkolenia:

DziennyPopołudniowyWeekendowy

Podaj wynik działania:


 
Co oferujemy na czas trwania pandemii COVID-19?  Dowiedz się więcej →