Analiza i Prognozowanie Szeregów Czasowych

Szkolenie Analiza i Prognozowanie Szeregów Czasowych

Szkolenia otwarte

3200 PLN

- Szkolenie, w którym uczestniczą osoby z różnych firm
- Plan szkolenia taki, jak przedstawiony na stronie
- Małe grupy szkoleniowe, 3-10 osób

Szkolenia zamknięte

Cena ustalana indywidualnie

- Szkolenie realizowane na indywidualne zamówienie
- Termin i miejsce szkolenia ustalamy indywidualnie
- Plan szkolenia dostosowany do potrzeb firmy

O szkoleniu

Prognozowanie szeregów czasowych jest ważnym składnikiem każdego procesu decyzyjnego w biznesie. Zdolność trafnego prognozowania w zmieniającym się środowisku biznesowym ma kluczowe znaczenie dla powodzenia inwestycji czy zaspokojenia popytu.

Niestety w praktyce na skutek niewłaściwego podejścia do prognozowania bardzo często spotykamy się z prognozami obarczonymi dużymi błędami. Koszty jakie z tego tytułu ponoszą firmy są znaczące aczkolwiek bardzo łatwe do zminimalizowania poprzez zastosowanie właściwych metod prognostycznych. Nie ma uniwersalnego podejścia do prognozowania dlatego zrozumienie charakterystyki i metod stosowanych w tym celu jest kluczowe w procesie prognostycznym. Szkolenie prognozowanie szeregów czasowych stanowi doskonałą odpowiedź na wiele pytań i wątpliwości jakie stwarza proces prognostyczny.

W trakcie szkolenia nauczysz się postępowania na każdym kroku procesu prognostycznego począwszy od zdefiniowania problemu poprzez zbieranie danych, wstępną analizę, wybór modeli oraz metody ich estymacji po ocenę jakości prognostycznej i wybór ostatecznej prognozy. Każdy z elementów szkolenia poparty jest licznymi przykładami i ćwiczeniami w wybranym oprogramowaniu do analizy szeregów czasowych.

Mając na uwadze praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej w trakcie szkolenia przykłady i ćwiczenia przedstawiamy w wybranym przez uczestników oprogramowaniu. Najczęściej szkolenie przeprowadzane jest w oparciu o program R który jest darmowym narzędziem o wszechstronnym zastosowaniu do analizy danych. Niezależnie od wybranego oprogramowania w trakcie szkolenia otrzymasz zestaw procedur i komend jakie należy wykonać na każdym kroku aby stworzyć wiarygodną prognozę wraz z materiałami prezentowanymi w trakcie szkolenia.

Szkolenie przeprowadzane jest przez ekspertów, absolwentów renomowanych uczelni, wykładowców o wieloletnim doświadczeniu w zakresie analizy szeregów czasowych i prognozowania w biznesie. Nasi trenerzy zdobywali swoje doświadczenie realizując szereg projektów dla rządów, organizacji międzynarodowych i korporacji.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób których praca zawodowa wymaga analizowania szeregów czasowych oraz ich prognozowania w szczególności:

 • Analityków
 • Konsultantów
 • Statystyków
 • Managerów

Czego się nauczę?

 • Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie m.in. potrafił:
  • Stosować techniki wykorzystywane w procesie prognostycznym
  • Dekomponować szereg czasowy
  • Usuwać sezonowość z szeregów czasowych
  • Stosować metody wygładzania wykładniczego do analizy i prognozowania
  • Stosować zaawansowane modele ekonometryczne do prognozowania szeregów czasowych
  • Tworzyć prognozy w oparciu o model regresji liniowej
  • Tworzyć prognozy punktowe oraz przedziałowe
  • Wykorzystywać techniki jakościowe do modyfikowania prognoz ilościowych
  • Badać jakość prognostyczną modeli pozwalającą na doskonalenie narzędzi oraz prognoz

Plan szkolenia

 1. Wprowadzenie
  • Metody prognozowania
  • Proces prognostyczny
  • Prognoza, Plan, Cel
  • Przegląd narzędzi stosowanych do analizy i prognozowania
 2. Podstawy wnioskowania statystycznego
  • Zmienne losowe
  • Proces stochastyczny a szereg czasowy
  • Testy statystyczne
  • Ćwiczenia
 3. Charakterystyka szeregów czasowych
  • Analiza graficzna
  • Stacjonarność
  • Transformacje szeregów czasowych
  • Ćwiczenia
 4. Ocena trafności prognostycznej
  • Prognoza punktowa, przedziałowa
  • Prognoza ex post
  • Prognoza ex ante
  • Walidacja prognozy
  • Miary trafności prognostycznej
  • Ćwiczenia
 5. Proste metody prognozowania
  • Metoda naiwna
  • Metoda średniej
  • Metoda średniej ruchomej
  • Metoda naiwna z trendem i sezonowością
  • Ćwiczenia
 6. Dekompozycja szeregu czasowego
  • Komponenty szeregu czasowego
  • Analiza trendu i prognozowanie
  • Analiza i eliminacja wahań sezonowych
  • Metoda Arima X12
  • Ćwiczenia
 7. Wygładzanie wykładnicze
  • Proste wyrównywanie wykładnicze
  • Metoda Holta
  • Metoda Holta-Wintersa
  • Metody trendu tłumionego
  • Identyfikacja postaci modelu
  • Wygładzanie wykładnicze w przestrzeni stanów
  • Ćwiczenia
 8. Modele regresji liniowej w prognozowaniu szeregów czasowych
  • Korelacja a regresja
  • Estymacja
  • Dobór zmiennych prognostycznych
  • Walidacja modelu
  • Prognozowanie
  • Ćwiczenia
 9. Modele klasy ARIMA
  • Analiza komponentów modelu AR i MA
  • Identyfikacja postaci modelu metodą Boxa-Jenkinsa
  • Walidacja modelu
  • Prognozowanie
  • Ćwiczenia
 10. Prognozowanie hierarchicznych szeregów czasowych
  • Strategia bottom-up
  • Strategia top-down
  • Strategia middle out
  • Optymalna kombinacja strategii
  • Ćwiczenia
 11. Metody wyboru modelu prognostycznego
  • Stabilność prognostyczna modelu
  • Automatyzacja wyboru metody prognozowania
  • Uśrednianie prognoz
  • Ćwiczenia
 12. Metody prognozowania jakościowego
  • Ograniczenia
  • Prognozowanie przez analogię
  • Metoda delficka
  • Prognozy scenariuszowe
  • Prognozowanie nowych produktów
  • Ćwiczenia

Plan Szkolenia

Plan jest pusty

Instruktorzy


Zapytaj o szkolenie

Jestem zainteresowany/a


 

Zapytaj o szkolenie zamknięte

Jestem zainteresowany/a


 

Zapytaj o szkolenie otwarte
 

Jestem zainteresowany/a


 

Zapytaj o ścieżkę szkoleniową
 

Rodzaj ścieżki:

Preferowany tryb szkolenia:

DziennyPopołudniowyWeekendowy

Podaj wynik działania:


 
Co oferujemy na czas trwania pandemii COVID-19?  Dowiedz się więcej →