R od podstaw

R od podstaw

Szkolenia otwarte

2 600 PLN

- Szkolenie, w którym uczestniczą osoby z różnych firm
- Plan szkolenia taki, jak przedstawiony na stronie
- Małe grupy szkoleniowe, 3-10 osób

Szkolenia zamknięte

Cena ustalana indywidualnie

- Szkolenie realizowane na indywidualne zamówienie
- Termin i miejsce szkolenia ustalamy indywidualnie
- Plan szkolenia dostosowany do potrzeb firmy

O szkoleniu

R jest obecnie jednym z najpopularniejszych narzędzi stosowanych do analizy danych. Jest to równocześnie język programowania, który pozwala na tworzenie skryptów automatyzujących analizę danych. Z pomocą R można tworzyć własne funkcje, przeprowadzać skomplikowane obliczenia, transformacje, analizy statystyczne, budować modele ekonometryczne, tworzyć piękne wykresy a nawet zautomatyzować raport analityczny.Dzięki dużej liczbie osób zaangażowanych w rozwój R liczba zastosowań i dostępnych metod statystycznych ciągle rośnie. R jest program darmowym i jedyną aplikacją, która oferuje dostęp do najnowszych osiągnięć nauki w zakresie metod statystycznych. Na chwilę obecną ogromna liczba instytutów, firm, banków oraz uczelni korzysta z R do analizy danych.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób chcących zacząć korzystać z R:

 • Studentów
 • Analityków
 • Konsultantów
 • Menadżerów
 • Statystyków

Czego się nauczę?

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

 • Korzystać z R oraz RStudio
 • Przetwarzać dane
 • Importować dane z plików XLS, CSV, SAS, SPSS
 • Wykorzystywać R do analiz statystycznych
 • Tworzyć powtarzalne analizy
 • Budować pętle i warunkować wykonanie automatyzując prace
 • Tworzyć ładne wykresy

Plan szkolenia

Moduł I – Środowisko R

 1. Rozpoczynamy pracę z R
  • Konfiguracja R
  • Konfiguracja IDE dla R – RStudio
  • Przegląd funkcjonalności środowiska
  • Tworzenie projektu
  • Tryby pracy w R: skryptowy, interaktywny
  • Korzystanie z pomocy i poszukiwanie rozwiązań
  • Zarządzanie plikami i folderami
  • Biblioteki – zarządzanie repozytoria
  • Korzystanie ze skrótów klawiaturowych
  • Ćwiczenia
 2. Podstawy składni języka
  • Wyrażenia
  • Bloki
  • Komentarze
  • Keywords
  • Atomiczne typy danych: numeric, string etc
  • Ćwiczenia
 3. Operatory
  • Arytmetyczne
  • Relacji
  • Logiczne
  • Przypisania
  • Ćwiczenia
 4. Podstawowe obiekty danych
  • Przegląd obiektów w R do zapisywania danych
  • Skalary i wektory – tworzenie, łączenie, obliczenia
  • Macierze i tablice, tworzenie, łączenie, obliczenia
  • Factory – tworzenie, manipulacje
  • Listy – tworzenie, agregacja, manipulacje
  • Data frame – tworzenie, łączenie, manipulacje

Moduł II – Podstawy programowania w języku R

 1. Konstrukcje warunkowe i kontrola wykonania
  • Składnia dla konstrukcji if else
  • Switch
  • Wektoryzowane ifelse
  • Zagnieżdżone if else
 2. Pętle
  1. Składnia dla pętli w R for
  2. Pętla while
  3. Kontrola pętli z break oraz next
 3. Funkcje
  • Składnia dla funkcji
  • Wywołanie i argumenty
  • Zagnieżdżone funkcje
  • Funkcje anonimowe
 4. Programowanie funkcyjne
  • Rodzina funkcji apply i zastosowanie
  • Rodzina funkcji map z pakietu purr
  • Safely oraz possible do zarządzania błędami
 5. Debugowanie kodu
  1. Informacja o błędzie – traceback, print, browser
  2. Debugowanie z RStudio
 6. Kontrola wersji kodu – zarządzanie i utrzymanie
  1. Integracja RStudio z Git i GitHub
  2. Podstawy Git – Repo, commit, diff, tab
  3. Wzorce pracy z Git dla utrzymania kodu

Moduł III – Wykorzystanie R w analizie danych

 1.  Łączenie z danymi w R
  • Import/export z plików płaskich
  • Łączenie i praca z bazą danych
 2. Przetwarzanie danych – tidyverse
  • Wyodrębnianie danych – subskrypty i indeksy
  • Filtrowanie danych
  • Agregacja danych
  • Tworzenie zmiennych
  • Wykonywanie operacji na grupach
  • Zamiana typów danych
  • Duże zbiory danych
 3. Wykresy – ggplot2
  • Podstawowe wykresy dla 1 zmiennej
  • Podstawowe wykresy dla wielu zmiennych
  • Parametry graficzne
  • Zapisywanie wykresów w formatach png, jpg, pdf
  • Inne wykresy – korelogram, heatmapa
 4. Elementy statystyki w R
  • Statystyka opisowa
  • Rozkłady prawdopodobieństwa
  • Korelacja
  • ANOVA
  • Tesy statystyczne
  • Regresja liniowa
  • Diagnostyka regresji

Moduł IV – Wykorzystanie R w projektach analitycznych

 1. Workflow projektu
  1. Organizacja plików i podział na zadania
  2. Rozwiązanie w formie projektu
  3. Zarządzanie skryptami
  4. Wersjonowanie i kolaboracja
 2. Powtarzalne analizy
  • Projekty w RStudio
  • Knitr/rmarkdown – tworzenie dokumentacji analizy
  • Eksportowanie wyników do prezentacji, PDF i docx
 3. Dobre praktyki
  • Jak nazywać pliki, obiekty itp.
  • Zarzadzanie ustawieniami startowymi R
  • Zarządzanie bibliotekami i wersjami
 4. Case Study – Rozwiązujemy projekt analityczny
  • Definiujemy problem do rozwiązania
  • Ustawiamy projekt i repozytorium
  • Dzielimy zadania i kodujemy
  • Budujemy raport z analizy

 

Plan Szkolenia

Plan jest pusty

Instruktorzy


Zapytaj o szkolenie

Jestem zainteresowany/a


 

Zapytaj o szkolenie zamknięte

Jestem zainteresowany/a


 

Zapytaj o szkolenie otwarte
 

Jestem zainteresowany/a


 

Zapytaj o ścieżkę szkoleniową
 

Rodzaj ścieżki:

Preferowany tryb szkolenia:

DziennyPopołudniowyWeekendowy

Podaj wynik działania:


 
Co oferujemy na czas trwania pandemii COVID-19?  Dowiedz się więcej →