Prognozowanie w HR

Prognozowanie w HR

Szkolenia otwarte

2450 PLN

- Szkolenie, w którym uczestniczą osoby z różnych firm
- Plan szkolenia taki, jak przedstawiony na stronie
- Małe grupy szkoleniowe, 3-10 osób

Szkolenia zamknięte

Cena ustalana indywidualnie

- Szkolenie realizowane na indywidualne zamówienie
- Termin i miejsce szkolenia ustalamy indywidualnie
- Plan szkolenia dostosowany do potrzeb firmy

O szkoleniu

Szkolenie porusza tematykę analityki predyktywnej w obszarze HR. Dostępne metody i techniki analizy prezentowane są za pomocą licznych przykładów z obszaru zasobów ludzkich. Szkolenie prowadzone jest przy pomocy wybranego narzędzia analizy danych dzięki temu uczestnicy mogą szybko wprowadzić poznane techniki w swojej organizacji.

Szkolenie zostało zaprojektowane dla zaawansowanych analityków którzy pragną poznać nowe metody analizy danych i prognozowania. Specjalnie dobrane przykłady i ćwiczenia z obszaru HR pomagają uczestnikom lepiej zrozumieć omawiane metody i przyspieszają ich implementację w praktyce.

Dla kogo jest to szkolenie?

Grupą docelową szkolenia są pracownicy działów HR którzy chcą nauczyć się nowoczesnych technik analizy i prognozowania oraz znaleźć nowe ciekawe wzorce i zależności w danych o pracownikach i zespołach. Niezależnie czy jesteś Menadżerem czy analitykiem umiejętności zdobyte w trakcie tego szkolenia pozwolą Ci lepiej zrozumieć zmiany zachodzące w obszarze HR.

Czego się nauczę?

 • Odkryjesz potencjał zaawansowanej analityki predyktywnej w HR
 • Poznasz i lepiej zrozumiesz dane HR oraz dowiesz się jak przygotować je do analizy
 • Poznasz zaawansowane metody statystyczne– modele, wnioskowanie statystyczne
 • Dowiesz się jak interpretować wyniki z modeli i zamienić je na biznesowe rekomendacje
 • Zastosujesz metody statystyczne do analizy m.in. zaangażowania pracowników, wydajność czy dane z rekrutacji
 • Poznasz zaawansowane techniki i modele analityki predyktywnej i zastosujesz je do rozwiązania problemów w HR
 • Dowiesz się więcej o ograniczeniach i wyzwaniach analityki HR

Plan szkolenia

 1. Wprowadzenie do analityki HR
  • Potrzeby analityczne HR w biznesie
  • Big data i nowe spojrzenie na analizę kapitału ludzkiego
  • Najnowsze metody w analityce predyktywnej
  • Narzędzia analityczne
  • Implementacja analityki predyktywnej w HR i korzyści
  • Studai przypadku
 2. Dane HR – punkt wyjścia w analizie
  • Bazy danych
  • Rodzaje danych– dane jakościowe i numeryczne
  • Hierarchia danych HR – zespół, rola, indywidualne
  • Przetwarzanie danych – od surowych do analitycznych tablic danych
  • Wybór odpowiednich zmiennych i miar do analizy
 3. Metody analizy danych
  • Eksploracyjna analiza danych
  • Metody wizualizacji
  • Testy statystyczne
  • Analiza czynnikowa
  • Metody prognostyczne
  • Metody klasyfikacji
 4. Badania ankietowe pracowników
  • Mierzenie zaangażowania pracowników
  • Ewaluacja zaangażowania z wykorzystaniem analizy czynnikowej
  • Wykrywanie różnic w zaangażowaniu za pomocą testów statystycznych
  • Prognozowanie zaangażowania na poziomie zespołu
 5. Rotacja pracowników
  • Mierzenie rotacji na poziomie zespołu i indywidualnym
  • Estymacja kosztu rotacji pracowników
  • Analiza rotacji za pomocą tablic częstości
  • Analiza rotacji za pomocą testu chi2
  • Analiza rotacji za pomocą ANOVA
  • Prognozowanie rotacji pracowników
 6. Analiza wydajności pracowników
  • Indykatory wydajności
  • Prognozowanie wydajności za pomocą liniowej regresji
 7. Analiza danych w procesach rekrutacji
  • Ilościowe podejście do rekrutacji pracowników
  • Techniki selekcji pracowników
  • Prognozowanie wydajności i rotacji przy pomocy danych z rekrutacji
 8. Analizy scenariuszowe
  • Modelowanie predykcyjne za pomocą analiz scenariuszowych
  • Modelowanie wpływu z programu szkoleniowego
  • Mierzenie ryzyka rotacji
 9. Rozważania etyczne
  • Standardy etyczne w zespołach HR
  • Rola jakości danych w analityce predyktywnej
  • Mierniki jako napęd zmian zachowań pracowników

Plan Szkolenia

Plan jest pusty

Instruktorzy


Zapytaj o szkolenie

Jestem zainteresowany/a


 

Zapytaj o szkolenie zamknięte

Jestem zainteresowany/a


 

Zapytaj o szkolenie otwarte
 

Jestem zainteresowany/a


 

Zapytaj o ścieżkę szkoleniową
 

Rodzaj ścieżki:

Preferowany tryb szkolenia:

DziennyPopołudniowyWeekendowy

Podaj wynik działania:


 
Co oferujemy na czas trwania pandemii COVID-19?  Dowiedz się więcej →