Prognozowanie w biznesie

Prognozowanie w biznesie

Szkolenia otwarte

2200 PLN

- Szkolenie, w którym uczestniczą osoby z różnych firm
- Plan szkolenia taki, jak przedstawiony na stronie
- Małe grupy szkoleniowe, 3-10 osób

Szkolenia zamknięte

Cena ustalana indywidualnie

- Szkolenie realizowane na indywidualne zamówienie
- Termin i miejsce szkolenia ustalamy indywidualnie
- Plan szkolenia dostosowany do potrzeb firmy

O szkoleniu

Szkolenie przedstawia praktyczne podejście do problemów prognozowania w biznesie m.in. popytu, podaży oraz zapasów. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną podstawowe i zaawansowane narzędzia wykorzystywane w prognozowaniu. Dzięki intuicyjnemu podejściu do teorii uczestnicy zrozumieją, a następnie zastosują w praktyce wszystkie techniki prognozowania.

Szkolenie prowadzone jest przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w prognozowaniu dla biznesu. Duży nacisk kładziemy na zastosowanie praktyczne, dlatego w trakcie szkolenia pracujemy na rzeczywistych problemach biznesowych. Zwieńczeniem szkolenia jest praca projektowa, która polega na przygotowaniu najlepszej prognozy sprzedaży z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniu.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie to zostało zaprojektowane z myślą o osobach odpowiedzialnych za przygotowanie prognoz i zainteresowanych udoskonaleniem procesu prognostycznego w organizacjach. Z uwagi na rozbudowaną część praktyczną szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się prognozowaniem, controllingiem, planowaniem lub zarządzaniem strategicznym.

Czego się nauczę?

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

 • Analizować szeregi czasowe i tworzyć dobre prognozy
 • Zarządzać procesem prognostycznym w organizacji
 • Zidentyfikować i zebrać dane użyteczne w procesie prognozowania
 • Tworzyć poprawne modele prognostyczne
 • Prognozować za pomocą najbardziej zaawansowanych metod
 • Oceniać różne metody prognozowania pod kątem trafności dla danego problemu
 • Łączyć prognozy ilościowe z modeli z jakościową wiedzą o przyszłości
 • Tworzyć symulacje do oceny ryzyka np. inwestycji

Plan szkolenia

 1. Wprowadzenie do prognozowania w biznesie
  • Co można prognozować?
  • Statystyka, Ekonometria, Prognozowanie
  • Prognoza + Cel = Plan
  • Trafność prognoz, czyli źródła błędów w prognozowaniu
  • Rodzaje prognoz, typy danych w prognozowaniu
  • Częste błędy w prognozowaniu
  • Schemat i kolejne kroki procesu prognostycznego
  • Rola i miejsce prognozy w biznesie
  • Prognozowanie ilościowe i jakościowe
  • Efektywne sposoby prezentacji prognoz
  • Dyskusja nad problemami z prognozowaniem
 2. Analiza wybranych problemów prognostycznych w biznesie
  • Prognozowanie sprzedaży
  • Prognozowanie podaży
  • Prognozowanie zapasów
  • Prognozowanie finansów
 3. Wszystko to, co jest niezbędne żeby zajmować się prognozowaniem
  • Oprogramowanie wykorzystywane w prognozowaniu – wady i zalety
  • Podstawowe miary statystyczne
  • Wstępna analiza graficzna danych
  • Proste metody prognozowania
  • Mierzenie trafności prognoz i ocena metody prognozowania
  • Przykłady i ćwiczenia
 4. Typy danych i ich źródła, czyli gdzie szukać informacji przydatnych do prognozy
  • Szeregi czasowe, dane przekrojowe, dane panelowe
  • Podstawowe źródła krajowych danych ekonomicznych
  • Źródła danych o otoczeniu zewnętrznym, rynkach eksportowych
  • Żródła danych odnośnie popytu i podaży w sektorze prywatnym
  • Wyszukiwanie danych w internecie
  • Przykłady i ćwiczenia
 5. Metody prognozowania ilościowego
  • Wykrywanie wzorców w danych i wprowadzenie do technik prognozowania
  • Średnie ruchome i wygładzanie szeregów czasowych
  • Szeregi czasowe – charakterystyka, dekompozycja, odsezonowanie
  • Regresja liniowa dla szeregów czasowych i danych przekrojowych
  • ARIMA – prognozowanie z wykorzystaniem zależności czasowych szeregów
  • Ocena trafności prognostycznej modeli i wybór prognozy
  • Łączenie prognoz z różnych modeli
  • Przykłady i ćwiczenia
 6. Metody prognozowania jakościowego
  • Ograniczenia i wyzwania metod jakościowych
  • Podstawowe zasady prognozowania jakościowego
  • Badania ankietowe
  • Prognozowanie przez analogię
  • Analizy scenariuszowe
  • Prognozowanie nowy produktów
  • Metoda delficka
  • Łączenie prognoz jakościowych i ilościowych
  • Przykłady i Ćwiczenia
 7. Zaawansowane metody prognozowania
  • Dynamiczne modele regresji
  • Modele klasy VAR
  • Sieci neuronowe
  • Prognozowanie hierarchicznych szeregów czasowych
  • Przykłady i ćwiczenia
 8. Symulacyjne podejście do prognozowania
  • Wprowadzenie do metod symulacyjnych
  • Mikroekonomiczne podejście do tworzenia prognozy
  • Przygotowanie modelu symulacyjnego
  • Założenia – rozkłady prawdopodobieństw dla czynników
  • Generowanie prognozy i przedziałów ufności
  • Przykłady i ćwiczenia

Plan Szkolenia

Plan jest pusty

Instruktorzy


Zapytaj o szkolenie

Jestem zainteresowany/a


 

Zapytaj o szkolenie zamknięte

Jestem zainteresowany/a


 

Zapytaj o szkolenie otwarte
 

Jestem zainteresowany/a


 

Zapytaj o ścieżkę szkoleniową
 

Rodzaj ścieżki:

Preferowany tryb szkolenia:

DziennyPopołudniowyWeekendowy

Podaj wynik działania:


 
Co oferujemy na czas trwania pandemii COVID-19?  Dowiedz się więcej →