Machine Learning z Python

Machine Learning z Python

Szkolenia otwarte

3200 PLN

- Szkolenie, w którym uczestniczą osoby z różnych firm
- Plan szkolenia taki, jak przedstawiony na stronie
- Małe grupy szkoleniowe, 3-10 osób

Szkolenia zamknięte

Cena ustalana indywidualnie

- Szkolenie realizowane na indywidualne zamówienie
- Termin i miejsce szkolenia ustalamy indywidualnie
- Plan szkolenia dostosowany do potrzeb firmy

O szkoleniu

Python podobnie jak i R jednym z najpopularniejszych języków wykorzystywanych w data miningu. Duża popularność to zasługa łatwego do nauczenia języka oraz dużej społeczności pracującej nad rozwijaniem nowych bibliotek zwłaszcza w obszarze analizy danych i algorytmów machine learning.

Szkolenie machine learning w Python obejmuje swym zasięgiem wszystkie aspekty konieczne do stosowania algorytmów uczenia w praktyce. Szkolenie zaczyna się od wprowadzenia do maszynowego uczenia, wyjaśnia pojęcia i koncepcje związane z nim. W dalszej części uczestnicy zapoznają się z najważniejszymi bibliotekami Python stosowanymi w machine learning. Zanim jednak przejdziemy do świata algorytmów uczestnicy nauczą się jak przygotować dane na potrzeby maszynowego uczenia. W końcowej części szkolenia uczestnicy zobaczą w jaki sposób przeprowadzić walidację zbudowanych modeli i wybrać najlepszy algorytm do danego problemu.

Szkolenie prowadzone jest metodą Live Scripting dzięki temu przez cały czas będziesz pracował w Python. To pozwoli Ci przyswoić sobie dobre praktyki programowania w Python i zyskasz gotowe skrypty które będziesz mógł przetestować na swoich danych.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do osób które zamierzają bądz chcą rozszerzyć i udoskonalić maszynowe uczenie w Python. Praktyczny wymiar szkolenia i aktualna wiedza sprawi że po szkoleniu będziesz potrafił z sukcesem stosować machine learning w praktyce.

Czego się nauczę?

 • Zrozumiesz koncepcje i pojęcia wykorzystywane w maszynowym uczeniu
 • Nauczysz się efektywnie stosować algorytmy maszynowego uczenia w Python
 • Poznasz dostępne modele i narzędzia do prowadzenia analiz
 • Nauczysz się wybierać odpowiednie podejście do problemu
 • Dowiesz się jak radzić sobie z brakującymi oraz odstającymi obserwacjami
 • Poznasz techniki tworzenia zbiorów uczących i testowych
 • Nauczysz się prawidłowo przeprowadzić walidację modelu
 • Zobaczysz w jaki sposób dobierać zmienne i estymatory

Plan szkolenia

Wprowadzenie do Machine learning

 1. Podstawy machine learning
  • Machine learning vs Statistical learning
  • Supervised vs Unsupervised
  • Algorytmy maszynowego uczenia
  • Klasyfikacja, Asocjacje, Klastrowanie, Wykrywanie Anomalii
  • Jak wybrać poprawny algorytm uczenia
  • Wykorzystanie maszynowego uczenia
  • Zbiory uczące i treningowe
  • Walidacja modelu
  • Mierzenie jakości prognostycznej algorytmów
  • Bias vs Variance – kompromis w machine learning

Machine learning z wykorzystaniem języka Python

 1. Przygotowanie Python do maszynowego uczenia
  • Dystrybucje Python do machine learning
  • Biblioteki Python wykorzystywane w maszynowym uczeniu
   • NumPy
   • SciPy
   • Matplotlib
   • pandas
   • Scikit-learn
   • IPython
  • Instalacja dodatkowych bibliotek
  • Korzystanie z dokumentacji bibliotek
  • IDLE
  • Praca w Python z wykorzystaniem IPython Notebooks
  • Gdzie szukać pomocy i dodatkowych informacji
 2. Podstawowy obiekt danych – tablice z biblioteki NumPy
  • Tablice z pakietu NumPy – zalety i korzyści
  • Tworzenie wielowymiarowych tablic
  • Indeksowanie elementów tablic
  • Manipulacje na danych tablicowych z NumPy
 3. Statystyka i algebra liniowa – biblioteka SciPy
  • Podstawowe statystyki opisowe
  • Podstawowe funkcje z algebry liniowej
  • Generowanie liczb losowych
 4. Przetwarzanie danych z biblioteką pandas
  • Podstawowe obiekty danych – DataFrame, Series
  • Indeksowanie, agregacja, statystyka
  • Łączenie danych w formacie DataFrame
  • Tablice przestawne
 5. Importowanie i przechowywanie danych w Python
  • Zarządzanie plikami z biblioteką OS
  • Import/Eksport plików w formacie CSV, Excel, TXT
  • Inne formaty danych
 6. Podstawy wizualizacji danych w Python
  • Biblioteki matplotlib
  • Podstawowe wykresy
  • Analiza rozkładu zmiennych
  • Formatowanie wykresów

Przygotowanie danych

 1. Przygotowanie danych do maszynowego uczenia
  • Brakujące obserwacje – wykrywanie i imputacja
  • Nietypowe obserwacje
  • Standaryzacja i normalizacja danych
  • Binaryzacja
  • Przygotowanie danych jakościowych
  • Korzystanie z Pipelines dla lepszej organizacji procesu

Prognozowanie danych numerycznych

 1. Regresja liniowa
  • Estymacja i ocena modelu regresji liniowej w Python
  • Dobór zmiennych w modelu regresji
  • Regresja grzbietowa jako remedium na problemy regresji liniowej
  • Regularyzacja modelu
 2. Drzewa regresji
  • Budowa drzew regresji
  • Algorytm CART
  • Prepruning a Postpruning

Klasyfikacja

 1. Regresja logistyczna
  • Klasyfikacja binarna
  • Miary jakości klasyfikacji
  • Krzywa ROC
  • Tuningowanie modelu
 2. k-Nearest Neighbors
  • Miary podobieństwa
  • Algorytm k-NN
  • Testowanie klasyfikatora
 3. Naive Bayes
  • Prawdopodobieństwo warunkowe
  • Klasyfikacja przy pomocy prawdpodobieństwa warunkowego
  • Klasyfikator Naive Bayes
  • Ekstrakcja zmiennych z danych tekstowych w Python
 4. Drzewa decyzyjne
  • Uczenie drzew decyzyjnych – C5.0
  • Miary doboru zmiennych do modelu
  • Boosting i Bagging
  • Random Forests
  • Ensemble Trees
 5. Support Vector Machines
  • Wprowadzenie do SVM
  • Maximum margin classifier
  • Support Vectors
  • Kernels
  • Uczenie SVM w Python
 6. Sieci neuronowe
  • Wprowadzenie do sieci neuronowych
  • Od biologi do analizy danych
  • Funkcje aktywujące
  • Topologia sieci neuronowych
  • Uczenie sieci neuronowych w Python
  • Walidacja modeli i wybór algorytmu
 7. Walidacja algorytmów maszynowego uczenia
  • K-fold cross validation
  • Różne strategie cross validation
  • Tuningowanie modeli – strategie grid search

Unsupervised learning

 1. Klastrowanie – Kmeans i rozwinięcia
  • Wykorzystanie Kmeans do klastrowania danych
  • Optymalizacja liczby centroidów
  • Ocena jakości klastrowania
  • Wykorzystanie Kmeans do wykrywania anomalii
 2. Algorytm Apriori – analiza asocjacji
  • Analiza Asocjacji
  • Zasada Apriori
  • Zastosowania algorytmu w praktyce
 3. FP-growth
  • Budowa i konstrukcja FP-tree
  • Wyszukiwanie wzorców za pomocą FP-tree

Dodatkowe tematy

 1. Redukcja wymiaru z PCA
  • Interpretacja graficzna PCA
  • Zastosowania PCA
 2. Singular value decomposition
  • Zastosowania SVD
  • SVD w Python
 3. Big data i MapReduce
  • MapReduce
  • Hadoop
  • Maszynowe uczenie i MapReduce

Plan Szkolenia

Plan jest pusty

Instruktorzy


Zapytaj o szkolenie

Jestem zainteresowany/a


 

Zapytaj o szkolenie zamknięte

Jestem zainteresowany/a


 

Zapytaj o szkolenie otwarte
 

Jestem zainteresowany/a


 

Zapytaj o ścieżkę szkoleniową
 

Rodzaj ścieżki:

Preferowany tryb szkolenia:

DziennyPopołudniowyWeekendowy

Podaj wynik działania:


 
Co oferujemy na czas trwania pandemii COVID-19?  Dowiedz się więcej →