Analiza danych marketingowych w Excel

Analiza danych marketingowych w Excel

Szkolenia otwarte

2800 PLN

- Szkolenie, w którym uczestniczą osoby z różnych firm
- Plan szkolenia taki, jak przedstawiony na stronie
- Małe grupy szkoleniowe, 3-10 osób

Szkolenia zamknięte

Cena ustalana indywidualnie

- Szkolenie realizowane na indywidualne zamówienie
- Termin i miejsce szkolenia ustalamy indywidualnie
- Plan szkolenia dostosowany do potrzeb firmy

O szkoleniu

 Szkolenie Analiza danych marketingowych w Excel łączy umiejętności analityczne i narzędziowe z wiedzą z obszaru marketingu. W trakcie szkolenia nasi eksperci omówią najważniejsze obszary analiz marketingowych spotykanych w biznesie i wspólnie z uczestnikami stworzą rozwiązania w Excel. Ponadto plan szkolenia został rozszerzony o elementy dotyczące analizy badań marketingowych dzięki czemu szkolenie najobszerniej omawia kwestie analizy marketingowej. Zaletą szkolenia jest jego nastawienie na praktyczną analizę danych marketingowych i CRM oraz warsztatowa forma. Znajomość technik analitycznych ma ogromne znaczenie w marketingu i CRM a umiejętność ich praktycznego zastosowania warunkuje sukces działań marketingowych.

Szkolenie prowadzone jest z wykorzystaniem dobrze znanego większości analityków narzędzia Excel którego możliwości zostają rozszerzone dzięki wykorzystaniu dodatków tak aby można było wykorzystać najlepsze techniki analityczne. Po ukończeniu szkolenia każdy z uczestników zostanie będzie znał najlepsze techniki statystyczne i maszynowego uczenia i będzie potrafił je wykorzystać przy analizie danych marketingowych.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się analizą danych marketingowych oraz CRM w Excel. Jeżeli chcesz poznać najnowsze techniki analizy danych w tym segmentacji, modelowania i prognozowania to szkolenie z analizy danych marketingowych w Excel jest stworzone dla Ciebie.

Czego się nauczę?

 • Przygotować dane pod kątem analiz
 • Korzystać z narzędzia Solver do wyceny produktów i usług
 • Prognozować szeregi czasowe m.in. sprzedaży za pomocą regresji, wygładzania wykładniczego i sieci neuronowych
 • Przeprowadzać analizę preferencji konsumenckich w oparciu o zaawansowane metody
 • Estymować i analizować wartość klienta w czasie
 • Przeprowadzać segmentację z wykorzystaniem analizy skupień i bardziej zaawansowanych algorytmów i metod takich jak drzewa decyzyjne, SOM.
 • Analizować dane paragonowe i szukać wzorców zakupowych
 • Przeprowadzać szczegółową analizę kampanii marketingowych
 • Analizować wyniki badań marketingowych za pomocą zaawansowanych technik statystycznych i algorytmów maszynowego uczenia

Plan szkolenia

 1. Excel w Analizie Marketingowej
  • Możliwości i dodatkowe narzędzia do Excel niezbędne w analityce marketingowej
  • Wykorzystanie tabeli przedstawnych do tworzenia raportów
  • Zastosowanie wykresów do tworzenia raportów
  • Zaawansowane funkcje do tworzenia podsumowań
 2. Wycena produktów i usług w Excel
  • Estymacja krzywej popytu i optymalizacja cen za pomocą Solvera
  • Wiązanie cen – optymalizacja cen wiązanych Solverem
  • Krzywe popytu a WTP – nieliniowe podejście do wyceny
  • Maksymalizacja popytu przy nieliniowej wycenie
  • Strategia Skimming
  • Revenue management
 3. Metody prognozowania danych marketingowych w Excel
  • Korelacja i prosta regresja liniowa
  • Prognoza sprzedaży na podstawie regresji wielorakiej
  • Problemy i wyzwania w prognozowaniu szeregów czasowych
  • Modelowanie trendu i sezonowości w szeregach czasowych
  • Prognozy naiwne
  • Wygładzanie wykładnicze w prognozowaniu
  • Wykorzystanie sieci neuronowych do prognozowania sprzedaży
 4. Analiza preferencji konsumenckich w Excel
  • Analiza conjoint – metoda pełnych profili wyboru
  • Symulacje w analizie conjoint i wykorzystnaie Solvera do tworzenia profili produktów
  • Estymacja prawdopodobieństwa zdarzeń lub zachowań za pomocą regresji logistycznej
  • Analiza discrete choice w marketingu
 5. Analiza wartości klienta w Excel
  • Obliczanie wartości klienta w czasie
  • Wartość klienta a wycena firmy
  • Obliczanie wartości klienta za pomocą symulacji Monte Carlo
  • Alokacja zasobów marketingowych
 6. Segmentacja w Excel
  • Analiza skupień w zastosowaniu do segmentacji
  • Systemy rekomentacji
  • Zastosowanie algorytmów drzew decyzyjnych do segmentacji
  • RFM i optymalizacja kampanii marketingowych
 7. Prognozowanie sprzedaży nowych produktów w Excel
  • Wykorzystanie krzywej S do prognozowania sprzedaży nowych produktów
  • Model dyfuzji innowacji
  • Metody jakościowe w prognozowanie sprzedaży nowych produktów
 8. Metody analizy handlu detalicznego w Excel
  • Analiza koszykowa i Lift
  • Model Scan*Pro
  • Alokacja przestrzeni sprzedażowej
 9. Analiza kampanii marketingowych w Excel
  • Mierzenie efektywności kampanii marketingowych
  • Alokacja dla kanałów komunikacji
 10. Badania marketingowe – wybrane metody analizy w Excel
  • Metoda głównych składowych i Analiza czynnikowa (PCA i FA)
  • Skalowanie wielowymiarowy – MDS
  • Klasyfikacja za pomocą algorytmów maszynowego uczenia
  • Analiza wariancji – ANOVA
  • Text mining

Plan Szkolenia

Plan jest pusty

Instruktorzy


Zapytaj o szkolenie

Jestem zainteresowany/a


 

Zapytaj o szkolenie zamknięte

Jestem zainteresowany/a


 

Zapytaj o szkolenie otwarte
 

Jestem zainteresowany/a


 

Zapytaj o ścieżkę szkoleniową
 

Rodzaj ścieżki:

Preferowany tryb szkolenia:

DziennyPopołudniowyWeekendowy

Podaj wynik działania:


 
Co oferujemy na czas trwania pandemii COVID-19?  Dowiedz się więcej →