Analiza danych HR z Excel i Power BI

Analiza danych HR z Excel i Power BI

Szkolenia otwarte

2200 PLN

- Szkolenie, w którym uczestniczą osoby z różnych firm
- Plan szkolenia taki, jak przedstawiony na stronie
- Małe grupy szkoleniowe, 3-10 osób

Szkolenia zamknięte

Cena ustalana indywidualnie

- Szkolenie realizowane na indywidualne zamówienie
- Termin i miejsce szkolenia ustalamy indywidualnie
- Plan szkolenia dostosowany do potrzeb firmy

O szkoleniu

Szkolenie porusza kwestie związane z analitycznym wsparciem zarządzania zasobami ludzkimi. Uczestnicy szkolenia poznają odpowiednie techniki i narzędzia do pracy z danymi i wyciągania z nich wiedzy wspomagającej procesy decyzyjne oraz inicjującej zmiany. Podstawowy poziom szkolenia pozwala na zdobycie wymaganych podstaw i zrozumienia obszaru analizy danych w obszarze HR. Liczne praktyczne przykłady z codziennych problemów działów HR pomagają zrozumieć i ugruntować zdobytą wiedzę. Dzięki ćwiczeniom z wykorzystaniem danych uczestnicy bedą mogli zastosować zdobyte umiejętności w ramach swojej organizacji.

Wykorzystując powszechnie dostępne I stosowane narzędzia takie jak Excel czy Power BI uczestnicy poznają cały process analityczny począwszy od przygotowania danych do raportowania wyników. W pierwszym kroku szkolenie porusza kwestie związane z przygotowaniem danych a następnie ich wykorzystaniem w analizie której wynikiem jest zbiór wniosków i rekomendacji.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie zostało stworzone z myślą o pracownikach departamentów HR którzy są odpowiedzialni za kształtowanie działań i politykę HR którzy pragną rozszerzyć i ugruntować swoje umiejętności analizy danych. W szczególności z uczestnictwa w szkoleniu skorzystają osoby na stanowiskach HR takich jak specjalista, Manager, Analityk i Data Scientist.

Czego się nauczę?

 • Zrozumiesz znaczenie wspomagania decyzji analizą danych
 • Poznasz metody i funkcje Excel oraz PowerBI wspomagające przetwarzanie danych i ich analizę
 • Nauczysz się tworzyć odpowiednie mierniki HR takie jak– KPI oraz ROI
 • Poznasz narzędzia i metody do interpretacji i prezentowania wyników analiz
 • Nauczysz się przeprowadzać i zarządzać procesem analitycznym
 • Poznasz najlepsze sposoby wizualizacji danych pozwalające na wyciągnięcie wiedzy z danych I konstrukcję biznesowych rekomendacji
 • Dowiesz się jak prezentować i komunikować wyniki analiz za pomocą efektownych raportów I dashboardów

Plan szkolenia

 1. Wprowadzenie do analizy danych w HR
  • Różnice pomiędzy miernikami a analizą danych w HR
  • Podstawowe wytyczne w analizie danych HR
  • Rola analizy danych HR w ramach organizacji
  • Cele analizy danych HR
  • Strategie i proces decyzyjny oparty o analizę danych
  • People analytics vs People science- nowy trend w obszarze analiz HR
  • Techniki agile w analizie danych HR
 2. Techniki analityczne w obszarze HR
  • Dane oraz mierniki
  • Modele analityczne i aplikacje w HR– HR3P
  • Raportowanie HR
  • Analizy scenariuszowe
  • Metody statystyczne
  • Zbieranie danych i analiza jakości danych
  • Zmienne i mierniki w HR
  • Mierzenie ROI w HR
  • Metodologia prowadzenia badań analitycznych
 3. Proces analityczny i interpretacja wyników
  • Dobór metody analitycznej do problemu i dostępnych danych
  • Proces analityczny krok po kroku
  • Narzędzia analizy danych
  • Techniczne kwestie w analizie danych
  • Od czego zależy sukces w analizie danych
 4. Analiza statystyczna
  • Rodzaje danych
  • Mierniki HR
  • Analiza korelacji
  • Analiza regresji
  • Testowanie hipotez statystycznych
  • Prognozowanie
 5. Analiza danych w Excel
  • Czyszczenie i łączenie danych z różnych źródeł
  • Eksploracyjna analiza danych
  • Metody statystyczne w Excel – korelacja, liniowa regresja
  • Analiza przyczynowości
  • Analizy scenariuszowe
  • Projektowanie symulacji w Excel
  • Wizualizacja danych
  • Analiza trendu
  • Walidacja wyników
  • Studium przypadku
 6. Tworzenie dashboardów i raportów w Excel
  • Interpretacja wyników analiz i tworzenie rekomendacji
  • Tablice w Excel – podstawowe narzędzie analiz
  • Zaawansowane funkcje Excel
  • Prezentacja wyników– tworzenie analitycznych raportów
  • Budowa dashboardów w Excel
  • Monitorowanie najważniejszych mierników z dashboardami
 7. Wizualizacja i raportowanie w Power BI
  • Przetwarzanie danych i transformacje
  • Łączenie z różnymi źródłami danych
  • Tworzenie i struktura modeli HR
  • Wizualizacja danych HR za pomocą dashboardów
  • Publikowanie raportów i dashboardów

Plan Szkolenia

Plan jest pusty

Instruktorzy


Zapytaj o szkolenie

Jestem zainteresowany/a


 

Zapytaj o szkolenie zamknięte

Jestem zainteresowany/a


 

Zapytaj o szkolenie otwarte
 

Jestem zainteresowany/a


 

Zapytaj o ścieżkę szkoleniową
 

Rodzaj ścieżki:

Preferowany tryb szkolenia:

DziennyPopołudniowyWeekendowy

Podaj wynik działania:


 
Co oferujemy na czas trwania pandemii COVID-19?  Dowiedz się więcej →