Uczenie Maszynowe i Analiza Danych ze Scala

Maszynowe Uczenie i Analiza Danych z Scala

Szkolenia otwarte

3800 PLN

- Szkolenie, w którym uczestniczą osoby z różnych firm
- Plan szkolenia taki, jak przedstawiony na stronie
- Małe grupy szkoleniowe, 3-10 osób

Szkolenia zamknięte

Cena ustalana indywidualnie

- Szkolenie realizowane na indywidualne zamówienie
- Termin i miejsce szkolenia ustalamy indywidualnie
- Plan szkolenia dostosowany do potrzeb firmy

O szkoleniu

Szkolenie Maszynowe uczenie i analiza danych z Scala to drugie szkolenie ze ścieżki Scala dla Data Scientist. Swoim zakresem szkolenie obejmuje tematy niezbędne do pracy Data Scientist. Wśród najważniejszych należy wyróżnić tworzenie i wykorzystanie algorytmów maszynowego uczenia do problemów segmentacji, klasyfikacji oraz predykcji.

Szkolenie zostało stworzone przez praktyków Data Science . Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę do tworzenia rozwiązań maszynowego uczenia przy pomocy Scali i powiązanych technologii takich jak Akka, oraz Apache Spark.

Dla kogo jest to szkolenie?

Data Scientist

Data Engineer

Czego się nauczę?

 • Ładować, przetwarzać i obrabiać dane za pomocą bibliotek Breeze oraz Spark
 • Wizualizować dane za pomocą Apache Zeppelin i Bokeh Scala
 • Tworzyć algorytmy maszynowego uczenia i wdrażać je przy pomocy EC2 oraz YARN
 • Wykorzystywać najpopularniejsze algorytmy maszynowego uczenia do rozwiązywania najczęściej spotykanych problemów

Plan szkolenia

Część I – Wstęp do analizy danych

 1. Podstawowe operacje na danych w Breeze
  • Intstalacja Breeze – Biblioteki do liniowej algebry
  • Operacje na wektorach i macierzach
  • Ładowanie i zapisywanie plików płaskich
 2. Przetwarzanie danych w formacie Spark DataFrames
  • Tworzenie DataFrame z plików CSV
  • Podstawowe manipulacje DataFrames
  • Ładowanie JSON jako DataFrame
  • Ładowanie danych z RDBMS
 3. Skalowanie problemów
  • Przesyłanie zadań do klastra Spark
  • Uruchamianie klastra na EC2
  • Wywoływanie zadań na Mesos
  • Wywoływanie zadań na Yarn
 4. Wizualizacja danych
  • Wizualizacja przy pomocy Zeppelin
  • Tworzenie wykresów z interfejsem Bokeh-Scala

 

Część II – Machine learning

 1. Wprowadzenie do Machine learning
  • Rodzaje problemów dla maszynowego uczenia
  • Taksonomia problemów maszynowego uczenia i przegląd algorytmów
  • Rola Scala w maszynowym uczeniu
  • Narzędzia i technologie ML
 2. Projektowanie i ocena modeli ML
  • Cykl produkcyjny w ML
  • Modelowanie jako proces
  • Walidacja algorytmów i strategie
  • Przeuczenie
  • Kompromis Bias – Variance
 3. Przygotowanie danych do maszynowego uczenia
  • Obserwacje nietypowe
  • Standaryzacja, normalizacja
  • Binaryzacja danych jakościowych
  • Binning
 4. Regresja i Regularyzacja
  • Model regresji liniowej
  • Regularyzacja L1, L2
  • Optymalizacja
  • Regresja logistyczna
 5. Klasyfikacja z Naive Bayes
  • Prawdopodobieństwo warunkowe i twierdzenie Bayesa
  • Klasyfikator Naive Bayes
  • Implementacja do danych tekstowych
 6. Support Vector Machines
  • Funkcje jądrowe
  • SVM
  • Support vector classifier
  • Support Vector Regressor
  • Wykrywanie anomalii
 7. Sieci Neuronowe
  • Feed forward Neural Networks
  • Multilayer Perceptron
  • Funkcje aktywujące, straty
  • Architektura sieci
  • Ewaluacja
 8. Algorytmy genetyczne
  • Ewolucja
  • Komponenty algorytmów genetycznych
  • Implementacja
  • Zastosowanie algorytmów genetycznych
 9. Reinforcement learning
  • Wprowadzenie
  • Q-Learning
  • Implementacja
  • Learning classifier systems
 10. Uczenie bez nadzoru ( z ang. Unsupervised learning)
  • Clustering
  • Redukcja wymiaru
  • Algorytm expectation maximization
 11. Skalowalne platformy
  • Scala
  • Akka
  • Apache Spark

Plan Szkolenia

Plan jest pusty

Instruktorzy


Zapytaj o szkolenie

Jestem zainteresowany/a


 

Zapytaj o szkolenie zamknięte

Jestem zainteresowany/a


 

Zapytaj o szkolenie otwarte
 

Jestem zainteresowany/a


 

Zapytaj o ścieżkę szkoleniową
 

Rodzaj ścieżki:

Preferowany tryb szkolenia:

DziennyPopołudniowyWeekendowy

Podaj wynik działania:


 
Co oferujemy na czas trwania pandemii COVID-19?  Dowiedz się więcej →