Tidyverse w R– Efektywna praca z danymi dla Data Science

Tidyverse w R– Efektywna praca z danymi dla Data Science

Szkolenia otwarte

1 900 PLN

- Szkolenie, w którym uczestniczą osoby z różnych firm
- Plan szkolenia taki, jak przedstawiony na stronie
- Małe grupy szkoleniowe, 3-10 osób

Szkolenia zamknięte

Cena ustalana indywidualnie

- Szkolenie realizowane na indywidualne zamówienie
- Termin i miejsce szkolenia ustalamy indywidualnie
- Plan szkolenia dostosowany do potrzeb firmy

O szkoleniu

Data Science to ekscytująca dziedzina której celem jest transformacja surowych danych w wiedzę istotną z punktu widzenia biznesu. Import, czyszczenie, transformacja i wizualizacja danych to zestaw kroków bez których nie możemy przeprowadzić procesu data science a które są szalenie ważne z punktu widzenia produktywności i efektywności całego procesu.

Tidyverse to zestaw pakietów w R zaprojektowanych z myślą o Data Science. Stworzone przez Hadleya Wickhama tworzą spójne i efektywne środowisko do pracy z danymi. Wspólna filozofia, składnia i struktura zadecydowały o sukcesie tych pakietów. Krótko po wprowadzeniu pakiety z rodziny Tidyverse stały się standardem wykorzystywanym przez społeczność Data Science na całym świecie.

Przy współpracy z praktykami Data Science zaprojektowaliśmy szkolenie które skupia się na wykorzystaniu pakietu Tidyverse. W formie warsztatu omawiamy i prezentujemy rozwiązania najczęściej spotykanych problemów w pracy z danymi. W szkoleniu wykorzystane zostaną dwa duże zbiory danych surowych które w trakcie szkolenia przygotujesz i przeanalizujesz pod okiem doświadczonego trenera.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie z uwagi na zaawansowany poziom dedykujemy osobom które potrafią programować w R i mają doświadczenie w Data Science. W szczególności szkoleniem powinny zainteresować się osoby na stanowiskach Data Scientists, Analityk danych oraz Inżynier danych.

Czego się nauczę?

 • Zaplanować i wdrożyć efektywny proces przetwarzania danych krok po kroku zaczynając od surowych danych do pierwszych insightów
 • Dowiesz się jak importować i łączyć dane z różnych źródeł za pomocą kilku linijek kodu
 • Poznasz najważniejsze elementy struktury danych tibble zaprojektowanej specjalnie na potrzeby tidyverse
 • Nauczysz się jak poprawnie reprezentować dane w pamięci przy zachowaniu spójności
 • Poznasz najlepsze sposoby transformacji zbioru danych w tym między innymi filtrowania, tworzenia zmiennych, przekodowania, obliczeń w grupach
 • Nauczysz się sprawnie pracować na różnych typach danych w szczególności factor, string i date time
 • Poznasz efektywne funkcje programistyczne pozwalające wykonać powtarzalne zadania bez wykorzystania pętli
 • Dowiesz się jak wyodrębnić informacje z danych za pomocą efektownych wizualizacji korzystając z ggplot2

Plan szkolenia

 1. Omówienie zadań w Data Science i wprowadzenie do tidyverse
  • Jak wykorzystać najlepsze pakiety w R do rozwiązania wielu problemów w Data Science?
  • Reprezentacja danych i wspólne API wielu pakietów w tidyverse
  • Przedstawienie pakietów z tidyverse:
   • Import danych – readr, readxl, haven, jsonlite, xml2, httr, rvest, DBI
   • Struktura danych – tibble
   • Przetwarzanie danych – dplyr, tidyr, stringr, forcats,lubridate, hms, blob
   • Eksploracja i wizualizacja – ggplot2
   • Programowanie – purr, magrittr, glue
 1. Importowanie i łączenie danych – readr, readxl, haven, jsonlite, xml2, httr, rvest, DBI
  • Importowanie danych w formie tabelarycznej – csv, tsv, fwf, txt
  • Importowanie danych z arkusza kalkulacyjnego – xls, xlsx
  • Importowanie danych z źródeł – JSON, XML, Web API, Web scraping
  • Łączenie z bazami danych SQL, NoSQL
  • Łączenie tablic danych za pomocą klucza – mutate(), inner_join(), outer_join()
  • Łączenie tablic po obserwacjach – semi_join(), anti_join()
  • Operacje na zbiorach – intersect(), union(), setdiff()
  • Rozwiązywanie problemów przy łączeniu danych
 2. Struktura danych – tibble
  • Tibble – nowy data frame dla tidyverse
  • Różnice pomiędzy tibble a data frame
  • Tworzenie i konwersja na format tibble
  • Zalety korzystania z tibble
 3. Porządkowanie danych – tidyr
  • Sposoby organizacji i reprezentacji danych
  • Koncepcja tidy data i najlepszy sposób reprezentacji danych
  • spread() – zmiana reprezentacji tabeli z długiej na szeroką
  • gather() – łączenie kolumn dla tej samej zmiennej w jedną
  • separate() – ekstrakcja danych z kolumny z wieloma wartościami
  • unite() – łączenie danych w wielu kolumn w jedną
 4. Przetwarzanie i przygotowanie tabeli danych – dplyr
  • Filtrowanie wartości – filter()
  • Przegrupowanie wartości – arrange()
  • Wybór zmiennych – select()
  • Dodawanie nowy zmiennych – mutate(), transmute()
  • Operacje na grupach – groupby()
  • Tabele przestawne – summary()
  • Rozszerzenia funkcji dplyr – _at, _all, _if, _each
 5. Przetwarzanie i przygotowanie zmiennych
  • stringr – praca z danymi tekstowymi (strings)
  • forcats – praca z danymi jakościowymi wielomianowymi (factors)
  • lubridate – praca z danymi typu data, data-czas
 6. Programowanie funkcyjne – purr
  • Przetwarzanie potokowe z magrittr pipe %>% oraz %>T%
  • Tworzenie czytelnego kodu z pomocą rodziny funkcji map()
  • Rodzina funkcji walk
  • Inne użyteczne funkcje zastępujące pętle ja keep(), discard() some(), every(), detect()
 7. Wizualizacja z ggplot2
  • Deklaratywna koncepcja tworzenia wykresów
  • Mapowanie danych na wykresie za pomocą aesthetics
  • Tworzenie wykresów dla pogrupowanych danych
  • Reprezentacja danych na wykresie za pomocą geoms
  • System współrzędnych i jego formatowanie
 8. Podsumowanie
  • Dobre praktyki czyli jak połączyć wszystkie elementy i zbudować elegancki pipeline
  • EDA case study

Plan Szkolenia

Plan jest pusty

Instruktorzy


Zapytaj o szkolenie

Jestem zainteresowany/a


 

Zapytaj o szkolenie zamknięte

Jestem zainteresowany/a


 

Zapytaj o szkolenie otwarte
 

Jestem zainteresowany/a


 

Zapytaj o ścieżkę szkoleniową
 

Rodzaj ścieżki:

Preferowany tryb szkolenia:

DziennyPopołudniowyWeekendowy

Podaj wynik działania:


 
Co oferujemy na czas trwania pandemii COVID-19?  Dowiedz się więcej →