Programowanie Visual Basic w MS Excel

Szkolenie Programowanie w języku Visual Basic for Applications w MS Excel

Szkolenia otwarte

2200 PLN

- Szkolenie, w którym uczestniczą osoby z różnych firm
- Plan szkolenia taki, jak przedstawiony na stronie
- Małe grupy szkoleniowe, 3-10 osób

Szkolenia zamknięte

Cena ustalana indywidualnie

- Szkolenie realizowane na indywidualne zamówienie
- Termin i miejsce szkolenia ustalamy indywidualnie
- Plan szkolenia dostosowany do potrzeb firmy

O szkoleniu

Visual Basic for Applications (VBA) jest językiem programowania wbudowanym w aplikacje pakietu Microsoft Office, umożliwiającym automatyzację pracy ze składnikami pakietu oraz rozszerzenie ich funkcjonalności.
VBA wbudowany w Microsoft Excel umożliwia zarówno pisanie prostych makr automatyzujących wykonywanie wielu powtarzalnych zadań w arkuszu kalkulacyjnym, jak również tworzenie wyrafinowanych, przyjaznych dla użytkownika narzędzi i aplikacji wykorzysujących i zwiększających funkcjonalność arkusza kalkulacyjnego.
Ze względu na swoją wszechobecność, w wielu instytucjach program Microsoft Excel stał się podstawowym narzędziem do gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych oraz wykonywania różnorodnych obliczeń. Z tego powodu umiejętność posługiwania się językiem VBA jest bardzo pożądana i ceniona przez pracodawców.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze składnią języka VBA oraz pokazanie na praktycznych przykładach jego zastosowania do automatyzacji pracy w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel oraz rozszerzania jego funkcjonalności.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą się nauczyć jak wykorzystać wbudowany w Excela język programowania Visual Basic for Applications do automatyzacji pracy z arkuszem kalkulacyjnym oraz rozszerzania jego funkcjonalności.

Czego się nauczę?

Umiejętności i wiedza zdobyte podczas szkolenia wystarczą do samodzielnego tworzenia aplikacji w języku VBA w ramach programu Microsoft Excel, automatyzujących pracę z arkuszem kalkulacyjnym oraz rozszerzających jego funkcjonalności. W szczególności, po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien potrafić:

 • Rozumieć model obiektowy programu Microsoft Excel i koncepcję języka VBA
 • Efektywnie wykorzystywać główne funkcjonalności okna edytora VBA
 • Tworzyć procedury w języku VBA
 • Tworzyć i używać zmienne
 • Tworzyć i wykorzystywać funkcje użytkownika w języku VBA
 • Pisać kod manipulujący obiektami wbudowanymi w program Microsoft Excel
 • Wykorzystywać wachlarz popularnych technik programistycznych
 • Tworzyć formularze zawierające różne kontrolki
 • Oprogramować zdarzenia obsługiwane przez kontrolki formularzy
 • Tworzyć procedury uruchamiające się automatycznie
 • Pisać kod obsługujący różne typy błędów

Plan szkolenia

 1. Koncepcja języka VBA w programie Microsoft Excel
  • Programowanie w Microsoft Excel
  • Terminologia związana z VBA
  • Wyświetlanie karty Deweloper
  • Ekran edytora VBA
  • Otwieranie i zamykanie edytora
  • Koncepcja obiektów programu Microsoft Excel
  • Korzystanie z okna Immediate
  • Praca z kolekcją obiektów
  • Nadawanie wartości właściwościom
  • Praca z arkuszami
  • Korzystanie z przeglądarki obiektów
  • Programowanie przy wykorzystaniu przeglądarki obiektów
  • Dostęp do pomocy
  • Słowniczek
 2. Rozpoczęcie pracy z językiem VBA w programie Microsoft Excel
  • Korzystanie z przeglądarki projektów
  • Praca z oknem właściwości
  • Korzystanie z obszaru roboczego
  • Wyświetlanie innych okien
  • Praca z paskiem narzędzi edytora VBA
  • Praca z modułem kodu
  • Uruchamianie kodu z edytora
  • Ustawianie w kodzie funkcji pułapki (breakpoint)
  • Wykonywanie kodu w trybie krokowym
 3. Procedury
  • Koncepcja procedur
  • Gdzie pisać procedury
  • Tworzenie nowej procedury
  • Wykorzystywanie technologii IntelliSense
  • Korzystanie z paska narzędzi Edit edytora VBA
  • Komentowanie kodu
  • Tworzenie wcięć w kodzie
  • Tworzenie nazwanych fragmentów kodu w ramach procedury
  • Słowniczek
 4. Używanie zmiennych
  • Koncepcja zmiennych
  • Tworzenie i używanie zmiennych
  • Deklaracja Explicit
  • Zakres dostępności zmiennych
  • Zmienne dostępne na poziomie procedury
  • Zmienne dostępne na poziomie modułu
  • Koncepcja przekazywania zmiennych jako argumentów funkcji
  • Przekazywanie zmiennych przez referencję
  • Przekazywanie zmiennych przez wartość
  • Typy danych
  • Deklarowanie typów danych
  • Używanie typów tablicowych
  • Słowniczek
 5. Funkcje w języku VBA
  • Koncepcja funkcji
  • Tworzenie własnych funkcji
  • Używanie własnych funkcji w arkuszu
  • Określanie typów danych dla funkcji
  • Używanie wielu argumentów
  • Modyfikowanie własnych funkcji
  • Tworzenie biblioteki funkcji
  • Odwoływanie się do biblioteki funkcji
  • Importowanie modułu VBA
  • Używanie funkcji w kodzie VBA
  • Słowniczek
 6. Używanie obiektów programu Microsoft Excel
  • Objekt Applictation
  • Objekty Worksheet
  • Testowanie programu za pomocą edytora
  • Używanie obiektów Workbook
  • Objekt Worksheets
  • Używanie obiektu Worksheets
  • Objekt Range
  • Używanie obiektów Range
  • Używanie obiektów w procedurze
  • Słowniczek
 7. Techniki programowania
  • Funkcja MsgBox
  • Używanie funkcji MsgBox
  • Techniki pobierania danych od użytkownika
  • Używanie funkcji InputBox
  • Używanie metody InputBox
  • Konstrukcja If
  • Używanie instrukcji If z jednym warunkiem
  • Używanie instrukcji If z wieloma warunkami
  • Konstrukcja Select Case
  • Używane konstrukcji Select Case
  • Pętle For
  • Pętle z określoną liczbą iteracji
  • Konstrukcja Do Loop
  • Pętle z nieznaną liczbą iteracji
  • Słowniczek
 8. Tworzenie formularzy
  • Koncepcja formularzy VBA
  • Tworzenie formularza
  • Dodawanie pól tekstowych (kontrolka TextBox) do formularza
  • Zmiana właściwości kontrolek TextBox
  • Dodawanie kontrolek Label do formularza
  • Dodawanie kontrolki ComboBox
  • Dodawanie kontrolki OptionButton
  • Dodawanie kontrolki CommandButton
  • Uruchamianie formularza
  • Słowniczek
 9. Programowanie formularzy
  • Obsługiwanie zdarzeń formularza
  • Inicjowanie formularza
  • Zamykanie formularza
  • Pobieranie danych z formularza
  • Uruchamiane procedur formularza
  • Tworzenie procedur sprawdzających poprawność wprowadzonych danych
  • Uruchamianie formularza z procedury
  • Uruchamianie formularza z paska narzędzi
  • Słowniczek
 10. Automatyczne uruchamianie procedur
  • Programowanie procedur automatycznych
  • Uruchamianie procedur automatycznych
  • Automatyczne otwieranie skoroszytu
 11. Obsługa błędów
  • Typy błędów
  • Instrukcja On Error
  • Proste przechwytywanie błędów
  • Instrukcja Resume
  • Używanie struktur decyzyjnych przy obsłudze błędów
  • Praca z obiektem Err
  • Obsługa błędów na formularzach
  • Definiowanie własnych typów błędów
  • Słowniczek
 12. Zaawansowane techniki programowania (punkt realizowany podczas szkolenia 3-dniowego)
  • Praktyczne przykłady i techniki programowania w języku VBA
  • Tworzenie narzędzi dla Excela w języku VBA
  • Tabele przestawne
  • Wykresy
  • Obsługa zdarzeń
  • Interakcje z innymi aplikacjami
  • Tworzenie i wykorzystanie dodatków
  • Operacje na plikach
  • Moduły klas
  • Tworzenie aplikacji

Plan Szkolenia

Plan jest pusty

Instruktorzy


Zapytaj o szkolenie

Jestem zainteresowany/a


 

Zapytaj o szkolenie zamknięte

Jestem zainteresowany/a


 

Zapytaj o szkolenie otwarte
 

Jestem zainteresowany/a


 

Zapytaj o ścieżkę szkoleniową
 

Rodzaj ścieżki:

Preferowany tryb szkolenia:

DziennyPopołudniowyWeekendowy

Podaj wynik działania:


 
Co oferujemy na czas trwania pandemii COVID-19?  Dowiedz się więcej →