Szkolenie Analiza danych w IBM SPSS

Szkolenie Analiza danych w IBM SPSS

Szkolenia otwarte

3000 PLN

- Szkolenie, w którym uczestniczą osoby z różnych firm
- Plan szkolenia taki, jak przedstawiony na stronie
- Małe grupy szkoleniowe, 3-10 osób

Szkolenia zamknięte

Cena ustalana indywidualnie

- Szkolenie realizowane na indywidualne zamówienie
- Termin i miejsce szkolenia ustalamy indywidualnie
- Plan szkolenia dostosowany do potrzeb firmy

O szkoleniu

IBM SPSS jest jednym z najpopularniejszych narzędzi wykorzystywanych do statystycznej analizy danych w jednostkach naukowych, administracji i biznesie. Program szkolenia zawiera najczęściej stosowane elementy analizy danych które w zależności od grupy docelowej mogą być modyfikowane i dostoswywane do indywidualnych potrzeb. Szkolenie składa się z części wprowadzających w trakcie których omawiane są koncepcje statystyczne i części praktycznych gdzie na przykładach omawiamy zastosowanie techniki analizy danych w SPSS.

Dla kogo jest to szkolenie?

Z uwagi na szerokie spektrum użytkowników IBM SPSS za każdym razem dostosowujemy szkolenie do indywidualnych potrzeb. Dzięki temu możesz być pewien że zaraz po szkoleniu będziesz mógł zacząć pracować z danymi w SPSS. Niezależnie od tego kim jesteś i co robisz możesz mieć pewność że szkolenie spełni twoje oczekiwania.

Czego się nauczę?

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

 • Korzystać z IBM SPSS do analizy danych
 • Stosować poprawnie metody statystyczne w analizie danych
 • Importować, filtrować i przetwarzać dane w SPSS
 • Interpretować zależności pomiędzy zmiennymi
 • Stosować model regresji do prognozowania lub analizy skutków
 • Analizować strukturę i zależności pomiędzy badanymi zjawiskami

Plan szkolenia

 1. Rozpoczynamy pracę z IBM SPSS
  • Wprowadzenie do IBM SPSS
  • Przegląd opcji menu statystycznego
  • Okno danych
  • Okno Output Viewer
  • Okno Wykresów
  • Pomoc w SPSS
  • Ćwiczenia
 2. Praca z danymi i plikami
  • Importowanie danych
  • Typy danych w SPSS
  • Tworzenie nowych zmiennych
  • Dodawanie nowych obserwacji
  • Zapisywanie i eksport danych
  • Ćwiczenia
 3. Manipulacje na danych
  • Sortowanie
  • Transformacje zmiennych
  • Filtrowanie
  • Filtrowanie warunkowe if
  • Próby losowe
  • Wartości brakujące
  • Ćwiczenia
 4. Podstawowe miary opisowe danych w SPSS
  • Graficzna analiza danych
   • Dane jakościowe – Wykresy częstości, słupkowe
   • Dane ilościowe – Histogram, Box & Whisker
  • Miary położenia
   • Moda
   • Mediana, Kwartyle, Percentyle
   • Średnia
  • Miary zmienności
   • Wariancja, Odchylenie Standardowe
   • Rozstęp
   • Odchylenie ćwiartkowe
   • Współczynnik zmienności
  • Ćwiczenia
 5. Transformacje danych
  • Standaryzacja zmiennych
  • Normalizacja zmiennych
  • Operacje na zmiennych typu data
  • Ćwiczenia
 6. Przygotowywanie danych do analizy statystycznej
  • Wykrywanie obserwacji odstających
  • Analiza rozkładu danych – normalność, skośność, kurtoza
  • Przywracanie porządanych własności rozkładu
  • Ćwiczenia
 7. Analiza zależności dwóch zmiennych
  • Wykres rozrzutu
  • Współczynnik korelacji Pearsona
  • Współczynnik korelacji Spearman’a
  • Współczynnik korelacji Kendall’a
  • Ćwiczenia
 8. Analiza regresji – zmienne ilościowe
  • Prosta regresja liniowa
  • Regresja liniowa wielu zmiennych
  • Regresja wielomianowa
  • Dobór zmiennych w regresji
  • Zmienne binarne w regresji
  • Ćwiczenia
 9. Analiza regresji – zmienne jakościowe
  • Regresja logistyczna
  • Analiza ROC
  • Wielomianowy model logitowy
  • Ćwiczenia
 10. Analiza przyczynowości
  • Przyczynowość w modelu regresji wielu zmiennych
  • Modelowanie strukturalne w SPSS
  • Przyczynowość w modelu strukturalnym
  • Ćwiczenia
 11. Analiza struktury zjawisk
  • Metoda głównych składowych i analiza czynnikowa
  • Eksploracyjna analiza czynnikowa
  • Konfirmacyjna analiza czynnikowa
  • Ćwiczenia
 12. Analiza skupień
  • Metody hierarchiczne
  • Metody k-średnich
  • Ćwiczenia
 13. Analiza wariancji
  • Modele jednoczynnikowe – ANOVA oraz ANCOVA
  • Modele wieloczynnikowe – MANOVA
  • Ćwiczenia

Plan Szkolenia

Plan jest pusty

Instruktorzy


Zapytaj o szkolenie

Jestem zainteresowany/a


 

Zapytaj o szkolenie zamknięte

Jestem zainteresowany/a


 

Zapytaj o szkolenie otwarte
 

Jestem zainteresowany/a


 

Zapytaj o ścieżkę szkoleniową
 

Rodzaj ścieżki:

Preferowany tryb szkolenia:

DziennyPopołudniowyWeekendowy

Podaj wynik działania:


 
Co oferujemy na czas trwania pandemii COVID-19?  Dowiedz się więcej →