Projekty Analityczne w R & RStudio

Projekty Analityczne w R & RStudio

Szkolenia otwarte

3200 PLN

- Szkolenie, w którym uczestniczą osoby z różnych firm
- Plan szkolenia taki, jak przedstawiony na stronie
- Małe grupy szkoleniowe, 3-10 osób

Szkolenia zamknięte

Cena ustalana indywidualnie

- Szkolenie realizowane na indywidualne zamówienie
- Termin i miejsce szkolenia ustalamy indywidualnie
- Plan szkolenia dostosowany do potrzeb firmy

O szkoleniu

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę o zarządzaniu, projektowaniu, wykonywaniu i dokumentowaniu dobrego projektu analitycznego w środowisko R oraz RStudio. Główny nacisk tego szkolenia położony został na organizację, pracę grupową, wersjonowanie, powtarzalne analizy oraz dokumentowanie projektów analitycznych w RStudio. Dzięki temu szkoleniu zdobędziesz aktualną i poszukiwaną wiedzę o pracy nad projektami analitycznymi w R.

Szkolenie prowadzone jest metodą Live script, co oznacza, że cały czas poświęcony został na pracę w środowisku R i RStudio. W trakcie omawiania kolejnych tematów najpierw pracujesz wspólnie z trenerem a następnie w trakcie ćwiczeń utrwalasz sobie zdobytą wiedzę. Zwieńczeniem szkolenia jest projekt analityczny, który stworzysz od początku do końca wspólnie z trenerem.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do osób które chcą przejśc od analiz ad hoc do uporządkowanych, powtarzalnych i dobrze zaplanowanych analiz w R. W szczególności szkolenie odpowiada na potrzeby profesjonalnych badaczy, analityków, deweloperów i menadżerów którzy pracują lub dopiero chcą zacząć pracować w R i RStudio.

Czego się nauczę?

 • Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:
  • Organizować projekt analityczny w R z pomocą RStudio
  • Zarządzać projektem analitycznym
  • Zarządzać wersjami projektu z pomocą Git
  • Importować dane do projektu z wielu różnych źródeł
  • Przygotowywać dane do analizy
  • Tworzyć przejrzyste i efektywne skrypty do powtarzalnych analiz
  • Tworzyć automatyczne raporty i prezentacje z pomocą R Markdown, LaTeX
  • Tworzyć pakiety a następnie udostępniać je wewnątrz organizacji

Plan szkolenia

 1. Organizacja projektu analitycznego
  • Koncepcja projektu analitycznego
  • Definicja projektu i planowanie
  • Wykonanie projektu
  • Monitorowanie i kontrola
  • Zamknięcie projektu
  • Dlaczego R i RStudio?
 2. Wprowadzenie do R
  • Podstawy języka
  • Obiekty
  • Indeksowanie
  • Funkcje
  • Import danych
  • Pamięc robocza
  • Pakiety
 3. Wprowadzenie do RStudio
  • Przegląd możliwości RStudio
  • Pisanie skryptów w RStudio
  • Edytowanie skryptów
  • Nawigacja, sekcje i zwijanie kodu
 4. Zaawansowane możliwości RStudio
  • Tworzenie pakietów
  • Tworzenie dokumentacji
  • Diagnozowanie błędów
  • Debugowanie kodu
 5. Zarządzanie projektami w RStudio
  • Środowisko projektów w RStudio
  • Tworzenie projektu
  • Struktura folderów i plików
  • Kontrola wersji GIT i Subversion
  • Praca zespołowa nad projektem w RStudio
  • Narzędzia raportowania
  • Zarządzanie kontekstowe
  • Zarządzanie pakietami i zależnościami – packrat
  • Dobre praktyki
 6. Pliki – dostęp przechowywanie, wersjonowanie
  • Przechowywanie danych w chmurze Dropbox
  • Przechowywanie danych w chmurze GitHub
  • Dostęp do plików
  • Wersjonowanie
  • RStudio i Git
 7. Organizacja i zarządzanie danymi do analizy
  • Organizacja procesu ładowania danych
  • Importowanie danych zapisanych lokalnie
  • Importowanie danych zapisanych w bazie
  • Importowanie danych ze żródeł Internetowych
  • Automatyzacja procesu ładowania danych
 8. Przygotowanie danych do analizy
  • Od danych surowych do danych poprawnych technicznie
   • Przekształcanie wymiaru danych
   • Zmiana nazw zmiennych/tworzenie nowych
   • Porządkowanie obserwacji
   • Filtrowanie obserwacji i zmiennych
   • Przetwarzanie danych tekstowych
   • Zmiana klas zmiennych
   • Łączenie zbiorów danych
  • Od danych poprawnych technicznie do zgodnych danych
   • Brakujące obserwacje
   • Odstające obserwacje
   • Niezgodności w danych
   • Korekta danych
   • Imputacje danych
 9. Powtarzalne analizy – wprowadzenie
  • Cykl produkcji powtarzalnych analiz
  • Podstawy knitr i rmarkdown
  • Rozszerzenia plików
  • Łączenie bloków kodu z tekstem
  • Hooks
  • Integracja knitr i markdown w RStudio
  • Dobre praktyki
 10. Analizy i wyniki
  • Prezentacja kodu i wyników
  • R Markdown, knitr, LaTeX, Beamer, HTML
  • Łączenie tekstu z wynikami obliczeń
  • Prezentacja wyników w formie tablearycznej
  • Tablice LaTeX, HTML
  • Integracja wykresów i grafik
  • Wykresy z ggplot2, googleVis
 11. Prezentowanie wyników z knitr i LaTeX
  • Podstawy Latex
  • Sekcje, rozdziały
  • Matematyka
  • Listy, wypunktowanie
  • Bibliografia z BibTeX
 12. Tworzenie raportów i prezentacji z knitr i LaTeX
  • Tworzenie dużych raportów w LaTeX
  • Tworzenie dużych raportów w knitr
  • Łączenie dokumentów
  • Prezentacje w LaTeX Beamer
 13. Prezentowanie wyników w sieci Web z R Markdown
  • Podstawy R Markdown
  • Edytory R Markdown
  • Sekcje, rozdziały, paragrafy
  • Linki, specjalne znaki
  • Listy, wypunktowanie
  • CSS i Markdown
 14. Tworzenie raportów i prezentacji z R Markdown
  • Tworzenie dużych raportów z R Markdown w HTML
  • Prezentacje HTML w R Markdown
  • Prezentacje LaTeX Beamer w R Markdown
  • Publikowanie
 15. Wprowadzenie do tworzenia pakietów w RStudio
  • Podstawy i niezbędne elementy
  • Struktura pakietu
  • Analiza składowych pakietów
  • Cykl produkcji pakietu
  • Tworzenie struktury folderów
  • Budowa własnego pakietu
  • Testowanie

Plan Szkolenia

Plan jest pusty

Instruktorzy


Zapytaj o szkolenie

Jestem zainteresowany/a


 

Zapytaj o szkolenie zamknięte

Jestem zainteresowany/a


 

Zapytaj o szkolenie otwarte
 

Jestem zainteresowany/a


 

Zapytaj o ścieżkę szkoleniową
 

Rodzaj ścieżki:

Preferowany tryb szkolenia:

DziennyPopołudniowyWeekendowy

Podaj wynik działania:


 
Co oferujemy na czas trwania pandemii COVID-19?  Dowiedz się więcej →