Programowanie w Scala

Programowanie w Scala

Szkolenia otwarte

3600 PLN

- Szkolenie, w którym uczestniczą osoby z różnych firm
- Plan szkolenia taki, jak przedstawiony na stronie
- Małe grupy szkoleniowe, 3-10 osób

Szkolenia zamknięte

Cena ustalana indywidualnie

- Szkolenie realizowane na indywidualne zamówienie
- Termin i miejsce szkolenia ustalamy indywidualnie
- Plan szkolenia dostosowany do potrzeb firmy

O szkoleniu

Szkolenie z programowania w Scali zostało stworzone z myślą o zespołach programistycznych chcących wdrożyć Scalę do zbioru narzędzi programistycznych. Autorzy szkolenia zakładają podstawową znajomość programowania, niekoniecznie w języku Java. Prezentowane szkolenie stanowi doskonałe wprowadzenie do języka z mocnym akcentem na zaawansowane i nowe koncepcje wprowadzone wraz z Scalą. Dzięki nastawieniu na praktykę lepiej zrozumiesz prezentowane koncepcje i będziesz mógł od razu po szkoleniu wykorzystać Scalę w swojej pracy.

Scalą to język łączący mechanizmy programowania obiektowego z nastawieniem na programowanie funkcyjne przy jednoczesnym zachowaniu prostoty i zwięzłości kodu. Skalowalność, silna integracja z Java, ekspresywna składnia i szereg zaawansowanych funkcji to tylko niektóre z wielu cech języka Scala. Potwierdzeniem sukcesu Scali jest szereg firm z czołówki wykorzystujących ten język w codziennej prac.

Dla kogo jest to szkolenie?

Developerzy

Czego się nauczę?

 • Poznasz podstawy składni języka przyszłości Scala
 • Nauczysz się nowych elementów nieobecnych w innych językach
 • Poznasz najważniejsze komponenty języka skala takie jak instrukcje warunkowe i pętle, zmienne, system typów, klasy i metody
 • Dowiesz się jak kompilować i budować pierwsze programy w Scali
 • Poznasz metody integracji Scali z Javą
 • Poznasz inne frameworki kluczowe dla tworzenia aplikacji w szczególności big data.
 • Nauczysz się dobrze projektować kod zgodnie z paradygmatem programowania funkcyjnego
 • Poznasz Akka i nauczysz się go wykorzystywać do tworzenia wydajnych aplikacji

Plan szkolenia

 1. Wprowadzenie do Scala
  • Scala jako język hybrydowy
  • Programowanie obiektowe
  • Programowanie funkcyjne
  • Środowisko Scala
  • Scala IDE, Shell
  • Scala REPL
  • Kompilacja i wykonywanie programu
 2. Klasy i obiekty
  • Klasy – definiowanie, zmienne, metody, parametry, dziedziczenie
  • Obiekty – definiowanie, dziedziczenie
  • Metody – definiowanie, zmienne, metody, parametry
 3. Podstawowe typy i operatory
  • Podstawowe typy
  • Literały
  • Operatory jako metody
  • Operatory arytmetyczne
  • Operatory logiczne i relacji
 4. Wyrażenia kontrolujące wykonanie kodu
  • Wyrażenia warunkowe
  • Konstrukcje for, while
  • Wyjątki, try
  • Scope
 5. Pakiety
  • Tworzenie pakietów, dodawanie opcji, dostęp do elementów pakietu
  • Importowanie, opcje importu
  • Klauzule importu
 6. Funkcje
  • Definiowanie funkcji w Scala
  • Funkcje anonimowe
  • Funcke pierwszego rzędu i wyższych rzędów
  • Funkcje częściowe
  • Częściowe wywołanie funkcji
  • Currying
 7. Traits
  • Definiowanie cech
  • Korzystanie z cech
  • Modyfikatory abstract
  • Zależności
 8. Pattern Matching
  • Rodzaje wzorców
  • Klasy przypadku we wzorcach
  • Alternatywy wzorców
  • Dozory
 9. Collections Framework
  • Polimorfizm
  • Sekwencje, zbiory, mapy
  • Kolekcje zmienne i niezmienne
  • Inicjalizacja
  • Tworzenie kolekcji od podstaw
  • Konwersja kolekcji między Java i Scala
 10. Nowe koncepcje w Scala
  • Modyfikator implicit – konwersja, parametry, objekty i klasy niejawne
  • Adnotacje – throws, deprecatedm tailrec, volatile, unchecked
  • Deklaracje typów
  • Ewaluacja leniwa
 11. Programowanie współbieżne
  • Wprowadzenie do Akka
  • Model Aktorów
  • Konfiguracja Akka
  • Akka Actor API
  • Futures
  • Dispatchers
  • Hierarchia Aktorów
 12. Przetwarzanie XML
  • Tworzenie struktur XML
  • Serializacja
  • Ładowanie i zapisywanie
  • Wzorce XML
 13. Bazy danych i Scala
  • Sterowniki JDBC
  • Tworzenie połączenia
  • Praca na bazie danych
  • Slick, Querulus, Squeryl
 14. Testowanie
  • Rodzaje testów
  • Testy runtime w Scala
  • Biblioteki do testów – ScalaTest, Spec, ScalaCheck
  • Framework testowania Scalatest
 15. Integracja Scali z Java
  • Korzystanie ze Scali w Java
  • Adnotacje
  • Kompilacja jednoczesna
  • Dziedziczenie
 16. Narzędzia budowania aplikacji
  • Maven
  • Scala i Maven
  • SBT
  • Tworzenie projektu SBT

Plan Szkolenia

Plan jest pusty

Instruktorzy


Zapytaj o szkolenie

Jestem zainteresowany/a


 

Zapytaj o szkolenie zamknięte

Jestem zainteresowany/a


 

Zapytaj o szkolenie otwarte
 

Jestem zainteresowany/a


 

Zapytaj o ścieżkę szkoleniową
 

Rodzaj ścieżki:

Preferowany tryb szkolenia:

DziennyPopołudniowyWeekendowy

Podaj wynik działania:


 
Co oferujemy na czas trwania pandemii COVID-19?  Dowiedz się więcej →