Programowanie w Matlab

Programowanie w Matlab

Szkolenia otwarte

3200 PLN

- Szkolenie, w którym uczestniczą osoby z różnych firm
- Plan szkolenia taki, jak przedstawiony na stronie
- Małe grupy szkoleniowe, 3-10 osób

Szkolenia zamknięte

Cena ustalana indywidualnie

- Szkolenie realizowane na indywidualne zamówienie
- Termin i miejsce szkolenia ustalamy indywidualnie
- Plan szkolenia dostosowany do potrzeb firmy

O szkoleniu

Matlab to interaktywne i zintegrowane środowisko programistyczny wykorzystywane do obliczeń naukowych, inżynierskich, wizualizacji, obliczeń symbolicznych i wielu innych zadań. Intuicyjny i łatwy język, zintegrowane środowisko programistyczne oraz rozbudowany moduł debugowania sprawiają że pomimo obecności wielu innych języków Matlab wciąż należy do ścisłej czołówki narzędzi stosowanych w obliczeniach inżynierskich i naukowych.

Szkolenie Programowanie w Matlab stanowi przedstawia najważniejsze elementy środowiska Matlab. Rozpoczynamy od bardzo szybkiego powtórzenia podstaw a następnie ćwiczymy kolejne elementy programistyczne niezbędne w pracy niezależnie od zastosowania.

Szkolenie prowadzone jest w formacie Live Scripting co pozwala na oswojenie się z nowym środowiskiem programistycznym i utrwalenie zdobytej wiedzy. W trakcie szkolenia cały czas będziesz pracował w Matlab.

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie Programowanie w Matlab jest odpowiednie dla osób które mają podstawową wiedzę o Matlabie i chcą ją usystematyzować i rozszerzyć. Na podstawie szeregu ćwiczeń uczestnicy mają okazję zobaczyć jak efektywnie pracować w Matlab i zyskać nowe umiejętności.

Czego się nauczę?

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

 • Poruszać się w środowisku Matlab
 • Tworzyć przejrzyste skrypty i programy
 • Warunkować wykonanie kodu za pomocą różnych konstrukcji
 • Tworzyć pętle
 • Importować i eksportować dane do zewnętrznych plików
 • Optymalizować czas wykonania kodu wektoryzując
 • Przetwarzać dane typu string
 • Wykorzystywać zaawansowane obiekty danych w Matlab
 • Tworzyć zaawansowane funkcje dla powtarzalnych obliczeń
 • Wizualizować dane i obliczać podstawowe statystki dla danych
 • Tworzyć Interfejsy użytkownika
 • Tworzyć nowe obiekty w Matlab
 • Integrować Matlab z C++

Plan szkolenia

 1. Wprowadzenie do Matlab
  • Przegląd możliwości Matlab
  • Środowisko Matlab
  • Tryby pracy w Matlab
 2. Podstawy programowania w Matlab
  • Zmienne i tablice
  • Tworzenie i inicjalizacja zmiennych w Matlab
  • Wielowymiarowy tablice danych
  • Wartości specjalne
  • Wyświetlanie wyników obliczeń
  • Pliki Matlab
  • Operacje na skalarach wektorach i tablicach
  • Kolejność wykonywania działań
  • Wbudowane funkcje Matlab
  • Podstawy wizualizacji i tworzenia wykresów
  • Tworzenie skryptów i programów
 3. Tworzenie skryptów, warunkowe wykonanie kodu
  • Techniki tworzenia skryptów w Matlab
  • Zmienne logiczne –operatory relacji, logiczne, funkcje
  • Konstrukcje warunkowe if, switch, try/catch
 4. Pętle
  • Konstrukcje while, for
  • Kompilator Matlab Just-in-Time
  • Wyrażenia break oraz continue
  • Zagnieżdżanie pętli
  • Wektoryzacja
  • Profilowanie kodu
 5. Funkcje użytkownika w Matlab
  • Konstrukcja funkcji
  • Argumenty podstawowe i opcjonalne
  • Korzystanie z danych w pamięci globalnej
  • Wywoływanie funkcji
  • Funkcje zagnieżdżone
  • Podfunkcje i funkcje prywatne
 6. Operacje na danych typu string
  • Konwersja typów
  • Łączenie wartości typu string
  • Porównywanie zmiennych string
  • Użyteczne funkcje
 7. Struktury danych
  • Cell arrays – konstruowanie, manipulacje, indeksowanie
  • Structures – konstruowanie, manipulacje, indeksowanie
 8. Debugowanie skryptów Matlab
  • Przygotowanie do debugowania
  • Ustanawianie punktów pośrednich
  • Ewaluacja i weryfikacja
  • Korekta i wyjście z trybu debug
 9. Wizualizacja w Matlab
  • Środowisko wykresów
  • Podstawowe wykresy
  • Interaktywne wykresy
  • Funkcje tworzące wykresy
  • Formatowanie wykresów
  • Łączenie i manipulacje
  • Wykresy 3D
  • Eksportowanie wykresów
 10. Tworzenie graficznego interfejsu użytkownika
  • Referencje
  • Sposoby budowania GUI w Matlab
  • Tworzenie prostych GUI z pomocą GUIDE
  • Programowanie GUI
 11. Programowanie obiektowe w Matlab
  • Wprowadzenie do OOP
  • Klasy w Matlab
  • Definiowanie klas
  • Blokowa budowa klas
  • Definiowanie operatorów
 12. Integracja Matlab z C++
  • Pliki MEX
  • Tworzenie plików binarnych MEX
  • Korzystanie z MEX do wywoływania programów w C

Plan Szkolenia

Plan jest pusty

Instruktorzy


Zapytaj o szkolenie

Jestem zainteresowany/a


 

Zapytaj o szkolenie zamknięte

Jestem zainteresowany/a


 

Zapytaj o szkolenie otwarte
 

Jestem zainteresowany/a


 

Zapytaj o ścieżkę szkoleniową
 

Rodzaj ścieżki:

Preferowany tryb szkolenia:

DziennyPopołudniowyWeekendowy

Podaj wynik działania:


 
Co oferujemy na czas trwania pandemii COVID-19?  Dowiedz się więcej →