Programowanie i Analiza Danych w Microsoft R Open

Programowanie i Analiza Danych w Microsoft R Open

Szkolenia otwarte

3000 PLN

- Szkolenie, w którym uczestniczą osoby z różnych firm
- Plan szkolenia taki, jak przedstawiony na stronie
- Małe grupy szkoleniowe, 3-10 osób

Szkolenia zamknięte

Cena ustalana indywidualnie

- Szkolenie realizowane na indywidualne zamówienie
- Termin i miejsce szkolenia ustalamy indywidualnie
- Plan szkolenia dostosowany do potrzeb firmy

O szkoleniu

Microsoft R Open wcześniej znany jako Revolution R Open to wzbogacona dystrybucja R, 9 najpopularniejszego języka programowania na świecie, przez Microsoft. Rosnąca popularność i ogromny potencjał w zastosowaniach data science skłoniły giganta z Redmond do przygotowania własnej dystrybucji i wzbogacenia jej o kilka przydatnych funkcji takich jak przetwarzanie równoległe kodu za pomocą nowych pakietów do obliczeń czy narzędzia do tworzenia powtarzalnych wyników.

Szkolenie Programowanie i Analiza Danych w Microsoft R Open obejmuje programem wprowadzenie do programowania w języku R, analizę danych, wizualizację oraz wprowadzenie do nowych funkcji oferowanych wyłącznie przez dystrybucję Microsoft R Open.

Dla kogo jest to szkolenie?

Z uwagi na niezależność języka R od dystrybucji szkolenie to jest dedykowane wszystkim którzy chcą się nauczyć programować w R, analizować dane oraz poznać dodatkowe funkcje i pakiety oferowane przez dystrybucję Microsoft R Open.

Czego się nauczę?

Po ukończeniu szkolenia, uczestnik będzie potrafił:

 • Interpretować i modyfikować programy napisane w R
 • Pisać programy w R, tworzyć przejrzyste skrypty do analiz
 • Tworzyć funkcje do rozwiązywania powtarzalnych problemów
 • Importować dane na potrzeby analiz z plików i baz danych
 • Przetwarzać i manipulować dane korzystając z różnych pakietów
 • Prognozować, klasyfikować, wykrywać odstające obserwacje
 • Korzystać z algorytmów maszynowego uczenia, tuningować
 • Tworzyć dynamiczne raporty analityczne z Rmarkdown
 • Korzystać z udogodnień dystrybucji Microsoft R Open

Plan szkolenia

Programowanie w języku R

 1. Wprowadzenie
  • Jak działa R – Program i ewaluacja
  • Pierwsza sesja w R, interaktywnie i wsadowo
  • Zintegrowane środowisko programistyczne Rstudio
  • Przegląd podstawowych obiektów i struktur danych
  • Przykład skryptu do analizy regresji liniowej krok po kroku
  • Wyszukiwanie pomocy, funkcje, pakiety i obiekty
  • Pakiety w R, instalacja, budowa i ładowanie do pamięci
 2. Podstawy języka R
  • Podstawowe obliczenia matematyczne i operatory
  • Zasady tworzenia nazw dla obiektów w R i Namespaces
  • Specjalne obiekty liczbowe, liczby, wartości logiczne i tekstowe
  • Klasy obiektów, testowanie i zarządzanie klasami obiektów
  • Pamięć robocza dla obiektów
 3. Podstawy programowania w R
  • Skrypty, tworzenie, modyfikowanie i praca projektowa w R
  • Od poleceń do funkcji i programowania funkcyjnego
  • Pakiety, instalacja zarządzanie i wersjonowanie
  • Debugowanie kodu w skrypcie czyli jak znaleźć błędy i je rozwiązać
  • Błędy i ostrzeżenia, Interaktywne śledzenie błędów
 4. Obiekty danych w R
  • Wektory –tworzenie, modyfikacja, przydatne funkcje, indeksowanie
  • Macierze i Tablice – tworzenie, zarządzanie indeksowanie, obliczenia
  • Listy – tworzenie list, atomowe i rekursywne elementy, indeksowanie
  • Data Frame – tworzenie tablic, manipulacje, indeksowanie i nazwy
  • Faktory –poziomy, zastosowanie, uporządkowane faktory
 5. Struktury programistyczne w R
  • Konstrukcje warunkowe if else, wektoryzacja if, wielokrotny wybór
  • Pętle typu repeat, while, for, replikacja,
  • Funkcje z rodziny apply dla optymalizacji wykonania pętli
  • Wektoryzacja kodu i przyspieszenie wykonania kodu
  • Symulacje w R, generowanie liczb losowych
  • Funkcje, wartości domyślne dla parametrów, tworzenie, wywoływanie
  • Środowisko funkcji i zasięg, hierarchia, namespaces
 6. Obiekty tekstowe, wyrażenia regularne
  • Obliczenia tekstowe, podstawowe funkcje do pracy z tekstem
  • Wyrażenia regularne, manipulacje, importowanie
  • Przetwarzanie tekstu na macierz do postac TF, TFIDF

Analiza danych w R

 1. Import Eksport Danych w R
  • Wbudowane źródła danych z pakietów
  • Wczytywanie plików tesktowych, TAB, CSV, XML, HTML
  • Wczytywanie plików binarnych, XLSX, SAS, STATA,SPSS, MATLAB
  • Dane ze stron internetowych, automatyzacja zczytywania stron w R
  • Łączenie i pobieranie danych z bazy danych, korzystanie z SQL w R
  • Eksportowanie wyników i danych do innych plików
 2. Przygotowanie danych do analizy
  • Łączenie danych i usuwanie duplikatów wartości
  • Czyszczenie danych i zmiana typu zmiennych, kształtu
  • Manipulacje tablicami danych, zmiana nazw, obserwacji
  • Wartości brakujące i nietypowe – wykrywanie, usuwanie, imputacja
  • Dodatkowe funkcje z pakietów dplyr, data.table, aggregate reshape2
  • Standaryzacja danych i normalizacja
 3. Eksploracja, Rozkłady, Modelowanie danych
  • Statystyki opisowe, korelacja i kowariancja
  • Rozkłady prawdopodobieństwa, generowanie liczb losowych
  • Podstawowe testy statystyczne i ANOVA
  • Liniowe modele, Regresja liniowa wielu zmiennych
  • Uogólnione modele regresji, regresja logistyczna
  • Diagnostyka modelu, reszty, porównanie modeli
  • Szeregi czasowe w R, modele ARIMA, VAR
 4. Wybrane metody uczenia maszynowego
  • Stres testy modelu finansowego w Excel
  • Klastrowanie, algorytm k-means, uczenie bez nadzoru
  • Klasyfikacja, drzewa decyzyjne, random forests
  • Sieci neuronowe
  • Ewaluacja modelu, CV, Bootstrap, tuningowanie modeli

Wizualizacja danych i powtarzalne analizy w R

 1. Podstawowe wykresy wizualizacji danych
  • Tworzenie wizualizacji w R, różne podejścia
  • Parametry graficzne, funkcje wysokiego poziomu, formatowanie
  • Wykres, liniowy, histogram, pudełkowy, rozrzutu
  • Pakiety do wizualizacji ggplot2, lattice, grid
  • Powtarzalne analizy z LaTeX, knitr i Rmarkdown
  • Dynamiczne dokumenty i prezentacje z Rmarkdown

Rodzina produktów Microsoft R

 1. Pakiety i udogodnienia dystrybucji Microsoft R Open
  • Kompatybilność R Open, R Server oraz R
  • Obliczenia równoległe z bibliotekami do obliczeń matematycznych
  • Reproduktywność wyników z R Open
  • Zarządzanie wersjami pakietów w czasie
 2. Pozostałe produkty z rodziny Microsoft R
  • Microsoft R Server – rozwiązanie problemu braku pamięci RAM
  • Microsoft R Client – wysoka wydajność w data science
  • SQL Server R Services – platforma do rozwoju inteligentnych aplikacji

Plan Szkolenia

Plan jest pusty

Instruktorzy


Zapytaj o szkolenie

Jestem zainteresowany/a


 

Zapytaj o szkolenie zamknięte

Jestem zainteresowany/a


 

Zapytaj o szkolenie otwarte
 

Jestem zainteresowany/a


 

Zapytaj o ścieżkę szkoleniową
 

Rodzaj ścieżki:

Preferowany tryb szkolenia:

DziennyPopołudniowyWeekendowy

Podaj wynik działania:


 
Co oferujemy na czas trwania pandemii COVID-19?  Dowiedz się więcej →