Machine Learning z Apache Spark

Machine Learning z Apache Spark

Szkolenia otwarte

3200 PLN

- Szkolenie, w którym uczestniczą osoby z różnych firm
- Plan szkolenia taki, jak przedstawiony na stronie
- Małe grupy szkoleniowe, 3-10 osób

Szkolenia zamknięte

Cena ustalana indywidualnie

- Szkolenie realizowane na indywidualne zamówienie
- Termin i miejsce szkolenia ustalamy indywidualnie
- Plan szkolenia dostosowany do potrzeb firmy

O szkoleniu

Szkolenie Machine learning z Apache Spark zostało stworzone z myślą o doświadczonych data scientists którzy chcą rozszerzyć swój warsztat narzędziowy o technologię Apache Spark  i wykorzystać jej potenciał w maszynowym uczeniu na dużych zbiorach danych. Swoim zakresem szkolenie obejmuje krótkie wprowadzenie do Spark, ETL, przygotowanie danych , wstępną analizę budowę modeli maszynowego uczenia, ewaluacje i cross walidacje.

Dla kogo jest to szkolenie?

Grupą docelową dla szkolenia Machine Learning z Apache Spark są doświadczeni Data Scientists którzy chcą nauczyć się pracować z dużymi zbiorami danych przy pomocy technologii Apache Spark.

Czego się nauczę?

 • Nauczysz się przygotowywać zapytania i tworzyć DataFrames w Spark
 • Dowiesz się jak poprawić wydajność korzystając z cache i poznasz najlepsze praktyki
 • Poznasz sposoby rozwiązywania problemów przy przetwarzaniu pracy w Spark
 • Dowiesz się jak przeprowadzić proces ETL z różnych zbiorów danych
 • Znajdziesz rozwiązania na problemy takie jak braki w danych, imputacja, filtrowanie
 • Przeprowadzisz wstępną analizę danych obliczając podstawowe statystyki, zidentyfikujesz problemy jakości danych
 • Przeprowadzisz konieczne transformacje na danych przed uczeniem takie jak standaryzacja, normalizacja, przekodowanie czy binaryzacja.
 • Nauczysz się budować proces maszynowego uczenia dla problemów z nadzorem i bez nadzoru
 • Zbudujesz modele maszynowego uczenia do problemów prognozowania, klasyfikacji, segmentacji czy wykrywania anomalii
 • Nauczysz się budować modele uczenia takie jak regresja liniowa, logistyczna, drzewa decyzyjne, K-NN, Naive Bayes, drzewa decyzyjne z wykorzystaniem boostingu, Sieci neuronowe, metody klastrowania K-means, Clara, hierarchiczne metody, SOM, PCA
 • Dowiesz się jak stworzyć procedurę uczenia zawierającą wszystkie niezbędne elementy: transformacje, estymacje i ewaluację modeli
 • Nauczysz się jak tuningować parametry algorytmów maszynowego uczenia przy pomocy cross walidacji

Plan szkolenia

 1. Wprowadzenie do Spark
  • Przegląd technologii Big data
  • Podstawy programowania w Scala
  • Rozpoczynamy pracę z Spark
  • Model programowania w Spark
  • Wykonanie aplikacji
  • Interfejs API i Notebook
  • Caching
 1. Wprowadzenie do Machine Learning
  • Problemy maszynowego uczenia
  • Uczenie z nadzorem i bez nadzoru
  • ML krok po kroku
  • Bias vs Variance
  • Ewaluacja algorytmu
  • Cross walidacja
  • Miary dopasowania dla różnych problemów
 1. Projektowanie modelu maszynowego uczenia
  • Przykłady zastosowań metod ML
  • Rodzaje modeli ML
  • Komponenty systemu maszynowego uczenia
   • Pozyskanie i przechowywanie danych
   • Czyszczenie danych i transformacje
   • Uczenie modelu
   • Wdrożenie i integracja modelu
   • Monitorowanie
  • Architektura systemu maszynowego uczenia
 1. Pozyskanie, przetwarzanie i przygotowanie danych w Spark
  • Łaczenie z danymi
  • Eksploracja i wizualizacja danych
  • Przetwarzanie i transformacje zbioru
  • Dobór zmiennych użytecznych w analizie
 1. Budowa modelu dla problemu prognozowania
  • Rodzaje modeli regresji
  • Dobór zmiennych
  • Uczenie modelu na zbiorze treningowym
  • Ewaluacja modelu, MSE, RMSE
  • Tuningowanie za pomocą cross walidacji
 1. Budowa modelu dla problemów klasyfikacji
  • Przegląd algorytmów klasyfikacji
  • Trenowanie modelu klasyfikacji
  • Ewaluacja i miary jakości
  • Tuningowanie parametrów
  • Ewaluacja modelu, miary trafności, ROC
  • Tuningowanie parametrów
 1. Budowa modeli dla problemów klastrowania
  • Rodzaje algorytmów klastrowania obserwacji
  • Dobór zmiennych do problemu
  • Uczenie modelu bez nadzoru
  • Ewaluacja algorytmu
  • Tuningowanie parametrów
 1. Budowa systemów rekomendacyjnych
  • Rodzaje algorytmów rekomendacyjnych
  • Dobór zmiennych
  • Uczenie modelu rekomendacyjnego
  • Ewaluacja modelu
  • Wdrożenie modelu rekomendacji
 1. Algorytmy i uczenie maszynowe na danych tekstowych
  • Metodologia uczenia na danych tekstowych
  • Przekształcanie danych tekstowych do formy TF-IDF
  • Uczenie modelu
  • Ewaluacja
 1. Metody redukcja wymiaru problemów w Spark
  • Metody redukcji wymiaru: PCA, SVD, Faktoryzacja, Klastrowanie
  • Aplikacja metod redukcji w Spark
 1. ML w czasie rzeczywistym z Spark Streaming
  • Uczenie w czasie rzeczywistym
  • Streaming
  • Tworzenie aplikacji z Spark Streaming
  • Uczenie online
  • Ewaluacja modelu

Plan Szkolenia

Plan jest pusty

Instruktorzy


Zapytaj o szkolenie

Jestem zainteresowany/a


 

Zapytaj o szkolenie zamknięte

Jestem zainteresowany/a


 

Zapytaj o szkolenie otwarte
 

Jestem zainteresowany/a


 

Zapytaj o ścieżkę szkoleniową
 

Rodzaj ścieżki:

Preferowany tryb szkolenia:

DziennyPopołudniowyWeekendowy

Podaj wynik działania:


 
Co oferujemy na czas trwania pandemii COVID-19?  Dowiedz się więcej →