Data Science na GPU w Python – Kompleksowe wykorzystanie kart graficznych w analizie danych

Data Science na GPU w Python – Kompleksowe wykorzystanie kart graficznych w analizie danych

Szkolenia otwarte

3 600 PLN

- Szkolenie, w którym uczestniczą osoby z różnych firm
- Plan szkolenia taki, jak przedstawiony na stronie
- Małe grupy szkoleniowe, 3-10 osób

Szkolenia zamknięte

Cena ustalana indywidualnie

- Szkolenie realizowane na indywidualne zamówienie
- Termin i miejsce szkolenia ustalamy indywidualnie
- Plan szkolenia dostosowany do potrzeb firmy

O szkoleniu

Iteruj, Iteruj, Iteruj to jedna z ważniejszych zasad podkreślanych przez Andrew Ng w jego książce Machine Learning Yearning. Algorytmy maszynowego uczenia trenowane są na danych w procesie iteracyjnym. Zamiast zastanawiać się jak zbudować perfekcyjny system możemy rozpocząć od prototypu który następnie będziemy udoskonalać. W ramach prototypowania zbudujemy intuicję którą wykorzystamy do ulepszenia w kolejnej iteracji naszego modelu. Im szybciej będziemy iterować tym szybciej zrobimy postępy na drodze poszukiwania najlepszego modelu.

W świecie analizy danych dominowanym przez duże zbiory danych szybkość iterowania ma ogromne znaczenie. Dotychczasowe implementacje algorytmów maszynowego uczenia wykorzystujące CPU w znaczącym stopniu ograniczają szybkość iterowania a tym samym możliwość otrzymania lepszych modeli w przeciwieństwie do GPU. Dodatkowym czynnikiem mającym wpływ na szybkość całego procesu jest etap przygotowania danych. Wraz z wykorzystaniem zbiorów big data czas i poziom skomplikowania całego procesu znacząco wzrasta.

Szkolenie Data Science na GPU w Python dostarcza rozwiązania powyższych problemów z pomocą GPU. Szkolenie prowadzone jest w oparciu o Python i skupia się na praktycznej implementacji GPU w data science. Uczestnicy szkolenia otrzymują zestaw narzędzi do analizy i modelowania danych z wykorzystaniem kart graficznych. Stworzone wraz z trenerem skrypty pozwalają na szybkie wdrożenie w organizacji. Dzięki kompleksowemu podejściu wszystkie operacje związane z ładowaniem, przetwarzaniem, obliczeniami danych i trenowaniem modeli wykonujemy w pamięci kart graficznych. W programie szkolenia przedstawiamy najważniejsze elementy technologii NVIDIA CUDA i prezentujemy jak ją wykorzystać w Data Science. Dodatkowo  elementem poruszonym na szkoleniu jest wykorzystanie DASK dla Python umożliwiające skalowanie na wiele kart graficznych lub wiele maszyn.

Dla kogo jest to szkolenie?

 • Data Scientist
 • Inżynier Big Data
 • Inżynier Machine Learning
 • Analitycy danych

Czego się nauczę?

 • Poznasz Architekture kart graficznych oraz CUDA
 • Dowiesz się jak wykorzystać kilka kart graficznych oraz klaster maszyn z kartami do obliczeń
 • Nauczysz się wydajnie przetwarzać dane na pamięci karty graficznej nawet do 800x szybciej
 • Poznasz biblioteki Python z pomocą których wykorzystasz technologię NVIDIA CUDA
 • Nauczysz się przekształcać obliczenia z NumPy do GPU
 • Dowiesz się jak przetwarzać dane korzystając ze znanego z Pandas API DataFrame z pomocą Apache Arrow
 • Przygotujesz dane do maszynowego uczenia w całości na GPU
 • Nauczysz się trenować i tuningować algorytmy ml z pomocą GPU
 • Zbudujesz głębokie sieci neuronowe w oparciu o różne biblioteki

Plan szkolenia

I Wykorzystanie GPU w Data Science

 1. Wprowadzenie do architektury GPU – obliczenia równoległe
  1. Compute-Unified Device Architecture CUDA
  2. Obliczenia równoległe GPU
  3. Konstrukcja GPU
  4. Core GPU
  5. Pamięć GPU
  6. Interakcje CPU/GPU
  7. GPU computing in Python
  8. Przegląd bibliotek i środowisk data science do pracy na GPU w Python
  9. Konfiguracja środowiska CUDA do obliczeń na GPU
 2. Skalowalność – praca na wielu kartach graficznych oraz klastrze maszyn z DASK
 3. Koszt tradycyjnego podejścia CPU GPU – serializacja danych

II Przetwarzanie danych na GPU

 1. Apache Arrow kolumnowy format danych
  1. Korzyści z wykorzystania Apache Arrow
  2. Najważniejsze elementy projektu
 2. CuPy – tablice wielowymiarowe i obliczenia numeryczne na GPU
  1. Wielowymiarowy array – ndarray
  2. Konwersja z NumPy ndarray do CuPy ndarray
  3. Reprezentacja danych typu Sparse
  4. Obliczenia w CuPy – ufuncs, Broadcasting, Agregacje
  5. Operacje na tablicach – indeksowanie, sortowaniem łączenie I dzielenie
  6. Ładowanie danych
  7. Tworzenie funkcji pod CUDA
  8. Numba CUDA kernel
 3. Ramki danych na GPU – przetwarzanie danych w formie DataFrame
  1. Przejście z DataFrame na CPU do GPU
  2. Ładowanie danych do format DataFrame w pamięci GPU
  3. Podstawowe struktury – Series, Index, DataFrame
  4. Podstawowe operacje– indeksowanie, wybieranie, filtrowanie, ,mapowanie funkcji, sortowanie, rangowanie, NaN, reindeksowanie, hierarchiczne indeksy, applymap
  5. Praca z brakującymi obserwacjami NULL
  6. Agregacja danych – GroupBy
  7. Przetwarzanie danych tekstowych i ze strukturą czasową
  8. Łączenie danych – Join, append, concat
  9. UDFs – tworzenie funkcji operujących na DataFrame
 4. Przetwarzanie dużych danych na kilku GPU – obliczenia równoległe z DASK
  1. Praca na wielu kartach jednej maszyny lub klastrze maszyn z GPU
  2. Reprezentacja DataFrame w partycjach
  3. Podstawowe obliczenia na danych
  4. Redukcja, Grupowanie, łączenie danych

III Machine Learning na GPU

 1. Przygotowanie danych do uczenia
  1. Przekodowanie zmiennych – Label, Feature Encoding
  2. Standaryzacja i Normalizacja
  3. Imputacja i usuwanie braków danych
  4. Podział danych na zbiór treningowy i testowy
  5. Wyznaczanie miar do walidacji modeli
 2. Algorytmy regresji I klasyfikacji
  1. Regresja liniowa, regularyzacja
  2. Regresja logistyczna
  3. KNN
  4. SVM
  5. ARIMA dla szeregów czasowych
  6. Drzewa klasyfikacji- Random Forest
  7. XGBoost na GPU DF oraz na rozproszonym DF z pomoca DASK
  8. LightGBM
  9. CatBoost
 3. Algorytmy analizy skupień
  1. K-means
  2. DBSCAN
 4. Liniowa i nieliniowa redukcja wymiaru
  1. PCA
  2. SVD
  3. TSNE
 5. Predykcja na GPU modeli bazujących na algorytmach Ensemble takich jak LightGBM, XGBoost
 6. Wizualizacja wyników z wykorzystaniem GPU

IV Deep Learning na GPU

 1. Narzędzia do budowy sieci neuronowych i architektur deep na GPU
  1. DLPack
  2. Chainer
  3. MXNet
  4. PyTorch
  5. Tensorflow
 2. Wprowadzenie do sieci neuronowych i architektur deep
  1. Reprezentacja danych w postaci tensorów
  2. Architektura sieci feed-forward i SGD
  3. Generalizacja metody backpropagation i obliczenie gradientu
  4. Komponenty sieci – Wagi, bias, funkcje aktywujące
  5. Parametry wpływające na uczenie sieci – learning rate, batch, dropout
  6. Tuningowanie sieci i dobór funkcji aktywujących i parametru dropout
 3. Budowa sieci konwolucyjnych w Tensorflow
  1. Konwolucje
  2. Pooling
  3. Case Study: Klasyfikacja obrazów
 4. Budowa sieci rekurencyjnych w PyTorch
  1. LSTM
  2. GRU
  3. Attention
  4. Transformer
  5. Case study: analiza sentymentu
 5. Transfer learning
  1. Adaptacja przytrenowanego modelu do problem
  2. Douczanie model na nowych danych
 6. Generative Adversarial Networks
  1. Generator
  2. Discriminator
  3. DCGAN
  4. Case study: Wykrywanie anomalii siecią GAN w Tensorflow
 7. Autoencoders
  1. Contrastive Divergence
  2. Autoencoders
  3. Variational autoencoders
  4. Case study: Wykrywanie anomalii siecią VA w PyTorch
 8. Deep Reinforcement Learning
  1. DQNs
  2. Deep Generating Agents
  3. Selecting Agents
 9. Wdrożenie modeli na produkcję

Plan Szkolenia

Plan jest pusty

Instruktorzy


Zapytaj o szkolenie

Jestem zainteresowany/a


 

Zapytaj o szkolenie zamknięte

Jestem zainteresowany/a


 

Zapytaj o szkolenie otwarte
 

Jestem zainteresowany/a


 

Zapytaj o ścieżkę szkoleniową
 

Rodzaj ścieżki:

Preferowany tryb szkolenia:

DziennyPopołudniowyWeekendowy

Podaj wynik działania:


 
Co oferujemy na czas trwania pandemii COVID-19?  Dowiedz się więcej →